Humans-Mars 2015, petition by MarsSociety&ThinkMars, 11k so far!

29 Dec 1999

http://thinkmars.net/petition.html

Its a petition advocating a manned Mars Mission by 2015. CNN has an article on the petition here:

Its being sponsored by thinkMars and the Mars Society and many others and has so far goten about 11 thousand signatures.

-Justin Kelly


Voorwaarts Mars!

Tweede editie: 3 januari 2000

De Nederlandse afdeling van de Mars Society wenst iedereen een heel gelukkig millennium. We zijn er van overuigd dat er dit millennium veel gaat gebeuren op Mars! Hier is om te beginnen het tweede nummer van onze nieuwsbrief.

In deze editie:

-1: Inleiding
-2: Een internetje op Mars
-3: De Noordzee heeft echt bestaan!
-4: Mars_nl
-5: De Marspetitie
-6: Een nieuw initiatief: ETLD
-7: Mars Society Nieuws

1: Inleiding

Op het eerste gezicht was december een treurige maand voor iedereen die Mars een warm hart toedraagt. Op 3 december had de Polar Lander een nieuwe golf van belangstelling voor Mars teweeg moeten brengen, vergelijkbaar met de Pathfinder-hype van 1997. Maar om nog steeds onduidelijke redenen laat de Polar Lander niets meer van zich horen en spuien de critici weer hun gal: kan al dat geld niet beter? (vul zelf maar aan)

Toch zijn er ook bemoedigende ontwikkelingen. Er is een Mars-project van de NASA dat zijn geld meer dan waard is: Mars Global Surveyor draait al twee jaar zijn baantjes om de planeet, stuurt prachtige foto?s en ander materiaal terug en leverde deze maand nieuwe bewijzen voor het natte verleden van Mars.

Ook met de Nederlandse afdeling van de Mars Society gaat het prima. Onze website wordt goed bezocht, het aantal mensen op de mailinglist is fors gestegen en ook het aantal actieve leden is groeiende. De site wordt voortdurend vernieuwd en uitgebreid, dus het loont de moeite af en toe eens langs te komen. Ook traditionele media beginnen belangstelling te tonen. Op 9 december was Arno Wielders te gast bij het NCRV-radioprogramma Debat op 5 en op 15 december publiceerde het Algemeen Dagblad een door ons geschreven artikel onder de provocerende titel: "En dan nu een mens op Mars". Degenen die het AD niet dagelijks inkijken, kunnen het artikel alsnog lezen op: http://www.xs4all.nl/~fwb/marsscoc/nieuws.htm. Om de stijgende lijn voort te zetten zijn we nog steeds op zoek naar enthousiaste mensen die met ons mee willen denken of mee willen doen. Mars heeft jullie nodig!

2: Een internetje op Mars

Het gevaar bestaat dat het mislukken van de Climate Orbiter en de Polar Lander tot een vertraging zal leiden van het Amerikaanse Mars-programma. Maar misschien kan van de nood een deugd gemaakt worden: de recente mislukkingen hebben de noodzaak aangetoond van een project dat al enige tijd in de ijskast lag: Mars Micromissions. Voor dat project, waarbij NASA samenwerkt met het Franse ruimtevaartbureau CNES, zouden een aantal kleine satellieten in een baan om Mars gebracht moeten worden. Via dat netwerk, te beschouwen als een Marsiaans internetje, kunnen grote hoeveelheden gegevens heen en weer geseind worden tussen de vluchtleiding op Aarde en sonde's, ballonnen en rovers (karretjes) op Mars. En als er weer iets mis gaat is het probleem veel makkelijker op te sporen en mogelijk te verhelpen. In een later stadium zou op een van de micromissions een klein vliegtuigje mee kunnen liften om vervolgens een glijvlucht te maken door Valles Marineris, de Grand Canyon van Mars. Dit plan werd onlangs geschrapt wegens gebrek aan geld, maar zou via de micromissions door de achterdeur weer binnen kunnen komen. Meer informatie bij space.com

3: De Noordzee heeft echt bestaan!

Mars is een planeet met een opvallende tweedeling tussen noord en zuid: het noordelijk bestaat voor een groot deel uit laagvlakten, het zuidelijk halfrond is bijna in zijn geheel opgebouwd uit hoogvlakten, kraters en gebergten. Er bestaat al heel lang een vermoeden dat in een ver verleden een oceaan de noordelijke vlakten opvulde. Deze theorie word ondersteund doordat allerlei oude rivierbeddingen lijken uit te monden in deze oceaan. Verder zijn er op foto's langgerekte structuren te ontdekken die veel weg hebben van kliffen, stranden en andere kustachtige verschijnselen.

Het afgelopen jaar heeft de laser-hoogtemeter aan boord van Mars Global Surveyor een gedetailleerde hoogtekaart gemaakt van de hele planeet en die lijkt de oceaantheorie te ondersteunen. Een denkbeeldige kustlijn die een aantal van de bovengenoemde stranden en kliffen met elkaar verbindt blijkt over een lengte van duizenden kilometers slechts een paar honderd meter hoogteverschil te vertonen. Geologen zien dat, en het feit dat alle gebieden binnen die lijn aanmerkelijk vlakker zijn dan de gebieden erbuiten als een bewijs dat het hier inderdaad om een kustlijn gaat.

De meest fascinerende vraag is hiermee nog steeds niet beantwoord: waar is al dat water gebleven? Een deel is mogelijk in de loop van miljoenen jaren in de ruimte ontsnapt. Een ander deel is opgeslagen in de poolkappen, in de bevroren ondergrond (permafrost) en mogelijk in ondergrondse reservoirs. Bij een, al dan niet kunstmatige, verhoging van de temperatuur en luchtdruk zou dat water misschien opnieuw een oceaan kunnen vormen.

Meer informatie over de oceaantheorie is te vinden op:
http://mars.jpl.nasa.gov/mgs/sci/mola/dec10-99rel/ocean_paper.html

Prachtige, suggestief gekleurde hoogtekaarten zijn te vinden op:
http://ltpwww.gsfc.nasa.gov/tharsis/italian.html

4: Mars_nl

Er moeten in Nederland duizenden mensen zijn die ons enthousiasme voor Mars delen en die graag in contact zouden komen met andere Mars-fans. Daarom hebben we, zeer onlangs, de email-discussiegoep MARS_NL opgericht, voor iedereen die mee wil praten en denken over Mars, wat we er te zoeken hebben, waarom er mensen heen moeten en hoe dat doel te bereiken is. Welke vorm de discussie aan zal nemen valt moeilijk te voorspellen, dat hangt voor een groot deel van de deelnemers af. Mogelijke onderwerpen zouden kunnen zijn: hoe kunnen we zorgen dat Mars meer gaat leven bij het Nederlandse publiek? Of: hoe kan Europa een grotere rol spelen bij het Mars-onderzoek? Maar ook langere- termijn-kwesties kunnen aan de orde komen, bijvoorbeeld: kunnen we Mars een atmosfeer geven waar wij als mensen meer aan hebben dan aan de huidige? En zo ja, mogen we dat? (en zo nee, van wie niet?) We hebben de lijst ondergebracht bij onelist.com. Voor wie het principe niet kent: als je een mailtje naar de groep stuurt wordt dat door onelist doorgestuurd naar alle andere deelnemers. Je kunt dus ook "meeluisteren" zonder aan het gesprek deel te nemen als je daar geen zin in hebt. Je kunt je opgeven op:
http://www.onelist.com/subscribe/mars_nl

5: De Marspetitie

Daniel Kliman, een middelbare scholier uit Santa Barbara, Californie, had enkele maanden geleden een idee: een petitie waarin de wereldleiders opgeroepen worden te streven naar een bemande Marslanding in 2015. Het idee werd uitgewerkt door Think Mars, een groep Mars Society-leden die verbonden is met het Massachussets Institute of Technology in Boston. Ondertussen zijn er al ruim 10.000 handtekeningen binnen maar dat is nog lang niet genoeg want er wordt gestreefd naar een miljoen ondertekenaars ten tijde van de Amerikaanse presidentsverkiezingen, eind van dit jaar. Tekenen via Internet is uiteraard mogelijk. De petitie is ook vertaald in het Nederlands; je kunt het lezen en ondertekenen op:
http://thinkmars.net/petition/petitiondutch.html

6: Een nieuw initiatief: ETLD

Beste Mars-geinteresseerden,

Dit wordt een stukje van nummer 3 van de NL-Mars Society. Een kort stukje, omdat ik jullie niet onnodig wil vermoeien met mijn veelschrijverij.

Ik ben al vier jaar bezig met een marketingplan om het grote publiek te mobiliseren voor Mars. Voor ONDER ANDERE Mars...

Komend halfjaar zal ik mij er (eindelijk) helemaal aan kunnen wijden. Een mecenas geeft mij daarvoor de ruimte. Frans en Arno, nummers 1 en 2 (of vv), hebben er kennis van genomen, en kunnen zich er helemaal in vinden.

Tussen de kerstmaaltijd- en oliebolbedrijven door probeer ik het plan te laten vertalen in het Engels, zodat Mars Society headquarters het ook kan lezen, en het officieel kan steunen. Daarnaast ben ik nogal hard bezig om er de juiste mensen voor te krijgen.

Waar gaat het eigenlijk over? Wel, Extra Terrestrial Life Development© kent de volgende UITGANGSPUNTEN/AANNAMES:

1. OOIT zullen er mensen op Mars 'wonen', hoe dan ook. (Daarvoor hoef je alleen maar naar het verleden te kijken.)

2. Op geld na, kent de (Westerse) samenleving kent geen GEMEENSCHAPPELIJKE 'drive' meer (na Marx, na Flower Power, na de Koude Oorlog, na algehele malaise, na etc. etc.)

3. Er is een groeiende belangstelling voor 'de ruimte'. Van het publiek, van marketeers, economen, filmmakers, etc. en vice versa...

4. De technologische vernieuwingen en de nieuwste vooral organisatorische inzichten blijken keer op keer de westerse economieŽn te behoeden voor dooms day-scenario's. Wat voor rampen we ook bedenken, we schijnen het na WOII altijd wel te kunnen nuanceren.

5. Beleggen is de hype voorbij, net zoals: het internet, organisch of procesmatig denken in de organisatiekunde, en de waarde voor de mondiale samenleving van Marktwerking. (Poldermodel/werk-werk-werk!)

6. Meer en meer bedrijven profileren zich als een persoon, als een karakter, als een identiteit (omdat ze zich op de 'andere' gebieden niet meer t.o.v. elkaar kunnen onderscheiden).

7. Heb ik ze nou allemaal? Waarschijnlijk niet, maar het wordt te lang...

Waar leidt het e.e.a. toe?

MISSIE

Extra Terrestrial Life Development© (ETLD©) is een commerciŽle beleggingsmaatschappij die zich ten doel stelt geld te genereren voor onderzoek dat er uiteindelijk toe moet leiden dat de planeet Mars voor mensen 'bewoonbaar' is.

Tot zover mijn verhaal. Dit is heel serieus, en ik kan alle hulp gebruiken. Hulp op elk van de globaal aangegeven uitgangspunten. Geinteresseerd geraakt? Mail me even. Etld@globalxs.nl.

Voorwaarts Mars!
Richard Reekers

7: Mars Society Nieuws

De Mars Society stapt vol vertrouwen en enthousiaste leden het nieuwe millenium in. De afgelopen tijd is men in de Verenigde Staten bezig geweest een Internet stem-systeem in het leven te roepen. Leden kunnen door middel van hun achternaam en lidmaatschap-code "inloggen" op de Mars server en direct mee beslissen over belangrijke beleidszaken binnen de Mars Society.

De eerste stemming wordt nu gehouden. Er wordt gestemd over bepaalde voorschriften opgesteld door het dagelijks bestuur van de Mars Society aangenomen moet worden of niet. De voorschriften behelsen de oprichting van een soort raad waar elk land een afgevaardigde in kan hebben. Deze raad heeft direct invloed op het reilen en zeilen van de Mars Society en functioneert tevens als advies orgaan en leden klankbord. Voor Mars Society leden is de volgende website van belang:

http://www.marsscociety.com

En kijk onder het kopje: Vote!

De mailing lijst van deze nieuwsbrief groeit gestaag. Op dit moment zijn er ongeveer 40 leden en elke dag komen daar een aantal extra bij. We houden om de zoveel tijd vergaderingen waarin we over Mars zaken overleg voeren. Mocht u interesse hebben om deze een keer bij te wonen, mailt u ons dan via de gebruikelijke adressen op onze website.

Voorwaarts Mars!


November 7th, 1999

Mars Explorers Need National Anthem

MARS SOCIETY ANNOUNCES SONG CONTEST

Indian Hills, Colorado -- The next great national anthem will mark humankind's first attempt to explore and settle another planet -- and Earth's songwriters have been challenged to create it.

Dr. Robert Zubrin, president, the Mars Society, said today that few great social movements in human history have succeeded without the power of music.

"Therefore, the Mars Society announces the Rouget de Lisle songwriting contest to encourage songwriters to create works that inspire the public to explore and settle the Red Planet," Dr. Zubrin says. Rouget de Lisle wrote France's stirring national anthem, the Marseilles.

Noted film director and society member James Cameron (Titanic) recently told fellow members that marketing is the greatest challenge to gaining broad public support for exploring and potentially settling Mars. Cameron has two films on the subject in the works: a five-hour event miniseries and an IMAX 3-D film.

"To gain this support, we have to galvanize the public," Cameron said in his speech.

"We hope to find songs that capture the sense of great adventure surrounding the first manned missions to Mars -- songs that will motivate people to get behind our movement," Dr. Zubrin says.

SONG CONTEST

"We hope to feature winning entries in the Mars Society's quarterly CD-ROM, Ares, received by over 2,000 members. They include Cameron, science fiction author Kim Stanley Robinson and Apollo 11 astronaut Buzz Aldrin. We also plan at some point to commercially distribute a compilation album highlighting song contest results."

Individuals who seek to submit songs may compose within in any musical style or genre, and may enter as many songs as they wish. Entrants may compose an original melody, or adapt a public domain melody. Entry to the Rouget de Lisle contest is free of charge, and entrants need not be Mars Society members.

Entries may be submitted by sending a tape cassette recording and lyric sheet along with a note giving the Mars Society permission to include the song on their Ares CD-ROMs to: Mars Society, Attn: Rouget de Lisle Contest, P.O. Box 273, Indian Hills, CO 80454. Entries must be received by March 1st, 2000.

ABOUT THE MARS SOCIETY

The Mars Society is a non-profit organization dedicated to furthering the exploration and settlement of Mars. Formed in May 1998, the Mars Society's membership spans over 2,000 members, with eighty chapters worldwide. For more information, visit the Mars Society's website.


Mars Society - Nederlandse Afdeling

3 november 1999

Voorwaarts Mars!

Sinds oktober 1999 heeft Nederland een eigen afdeling van de Mars Society. De Mars Society streeft naar meer onderzoek, robotmissies en bemande missies naar Mars met uiteindelijk doel een permanente menselijke nederzetting op Mars. De afdeling hoopt in Nederland het algemene publiek kennis te laten maken met de Mars Society en haar doelen.

Arno Wielders
Contactpersoon Mars Society Nederland


Mars Society Founding Convention: August 13-16, 1998

University of Colorado, Boulder

Greetings!

Dr. Robert Zubrin, author of The Case for Mars, would like to invite you to participate in the Founding Convention of the Mars Society.

This summer, over 1000 scientists, engineers, visionaries, philosophers, explorers, businessmen, journalists, historians, politicians, and other citizens will join in a historic gathering to found an association committed to the exploration and settlement of Mars by both public and private means. Be there.

Sessions Announced!

Thirty Six sessions are now planned for the conference. These sessions include:

1. Concepts for Privately Funded Mars Missions
2. Current Plans for Robotic Mars Exploration
3. Mars Meteorite AH84001: Evidence for Life?
4. Latest Findings of the Pathfinder and Mars Global Surveyor Missions
5. The Search for Life on Mars
6. The Contamination Hazard: Fact or Fiction
7. Concepts for Future Robotic Mars Exploration Missions
8. Piloted Mars Exploration Missions
9. Use of Local Resources
10. Methods of Construction on Mars
11. Advanced Propulsion
12. Options for Producing Power On Mars
13. Gaining Access to the Martian Hydrosphere
14. Biomedical Issues in Mars Exploration
15. Space Launch Options for Mars Exploration and Settlement
16. Life Support Technology
17. Human Factors
18. Technologies for Achieving Long Range Mobility on Mars
19. Concepts and Technologies for a Permanent Mars Base
20. The Economics of Mars Colonization
21. Social Aspects of Mars Colonization
22. Timekeeping and Calendar Systems for Mars
23. Mars as a Way Station to Worlds Beyond
24. Terraforming Mars
25. Mars Exploration and American Public Policy
26. International Collaboration as a Path to Mars
27. The Need for Law on Mars
28. Risk and Exploration: How Much is Acceptable?
29. Methods of Public Outreach
30. Mars and Education
31. Mars and the Arts
32. The Role of Women in Exploration and Settlement
33. Potential Philosophical Impacts of Mars Exploration
34. The Human Need to Explore
35. The Significance of the Martian Frontier for Future Human History
36. The Founding Declaration of the Mars Society

Conference Registration Fee: $140 before June 30, 1998, $180 afterwards.

Call for Papers

Papers for presentation at the convention are requested dealing with all matters (science, engineering, economics, and public policy) associated with the exploration and settlement of Mars. Abstracts of no more than 300 words should be sent by 5/31/98 to: Mars Society, Box 273, Indian Hills, CO 80454, USA.

Written papers are not required for presentation at the conference. However papers submitted in writing will be published in a series of special issues in the Journal of the British Interplanetary Society and compiled for publication in book form to be published by Univelt Inc.

Co-sponsors Boost Effort

The following organizations have stepped forward to co-sponsor the Founding Convention of the Mars Society:
The National Space Society
The British Interplanetary Society
The World Space Bar
United Societies in Space
Pioneer Astronautics
The Boulder Center for Science and Policy
Fisher Space Pen

Journal Founded!

The Mars Society has initiated an electronic magazine entitled, New Mars:

The Journal of the Martian Frontier. New Mars will feature news of technical advances, scientific findings, political developments, as well as feature articles discussing scientific, engineering, social, historic, and public policy issues relating to the exploration and settlement of Mars. The editor of New Mars will be Richard Wagner, the former editor of the National Space Society's Ad Astra Magazine. Contributions are solicited.

Further information on both the Founding Convention and the New Mars journal can be found at: http://www.nw.net/mars


Back to ASTRONET's home page
Terug naar ASTRONET's home page