PLANETOÏDE VERNOEMD NAAR PIETER JANSZ. SAENREDAMPieter Jansz. Saenredam (1597-1665).


Astronet

Haarlem, 30 januari 2010.

Nadat eerder Haarlemmers Hannie Schaft en Godfried Bomans als planetoïden aan de hemel werden vereeuwigd, viel vandaag aan nog twee stadsgenoten die eer ten deel: de dominee, dichter en taalpurist Samuel Ampzing, en de Nederlandse kunstschilder en tekenaar Pieter Jansz. Saenredam.

De vernoemingen geschiedden door de Amerikaanse astronoom van Nederlandse afkomst Tom Gehrels, op voordracht van de Haarlemse wetenschapsjournalist Carl Koppeschaar. De Internationale Astronomische Unie (IAU) heeft de voorstellen tijdens Volle Maan op 30 januari bekrachtigd.De baan van planetoïde (52226) Saenredam in ons zonnestelsel.

Planetoïde (52226) Saenredam beweegt zich op een afstand van 378 miljoen tot 426 miljoen kilometer van de zon in de ruimte tussen de planeten Mars en Jupiter. Een planetoïde bestaat meestal uit rotsachtig materiaal en kan verschillen in omvang van een kleine kei tot een heuse miniplaneet met een diameter van 1000 kilometer. De diameter van planetoïde Saenredam bedraagt naar schatting 4,7 kilometer. De naar de beroemde kunstschilder vernoemde ruimterots draait in 4,4 jaar om de zon.

Officiële beschrijving:

(52226) Saenredam = 1974 PA

Discovered 1974 Aug. 12 by T. Gehrels at Palomar.

Pieter Jansz Saenredam (1597-1665) was a Dutch Baroque-era painter and engraver noted for his surprisingly realistic paintings of churches. He was secretary, steward and even dean of the Guild of St. Luke in Haarlem. The name was suggested by C.E. Koppeschaar.

(M.P.C. 68448 2010 Jan. 30)

Biografie

Pieter Jansz. Saenredam (Assendelft, 9 juni 1597 - Haarlem, begraven 31 mei 1665) was vooral bekend werd door zijn stadsgezichten en verfijnde tekeningen en schilderijen van het interieur van kerken, waarin het lijnperspectief prachtig tot uiting komt. Hij was de eerste kunstschilder die kerkinterieurs tot onderwerp nam.

In zijn schilderwerk stortte hij zich op heel de precieze weergave van architectonische objecten: gebouwen en interieurs, met alle lijnen en belangrijke details. Voor het perspectivistisch effect maakte hij gebruik van de lijnen van de pilaren en bogen, en wanneer hij schilderde vanuit een laag standpunt buitte hij de lijnen van de vloertegels uit.Interier van de kerk van Assendelft (1649). De tegel op de voorgrond is de grafsteen van Pieters vader Jan Pietersz. Saenredam. Het opschrift, uit het latijn vertaald: "Hier liggen de stoffelijke resten van Jan Saenredam, de zeer gevierde graveur; van Pieter de Jonge, vierenveertig jaar lang schout van Assendelft; en van zijn zoon Gerard de Jonge, doctor in het wereldlijk en geestelijk recht en advocaat". Pieter Jansz. de Jonge, de schout van Assendelft, was de voogd van Jan Saenredam en na diens dood ook die van Pieter.

Voordat Saenredam aan een schilderij begon, doorgrondde hij het bouwwerk van onder tot boven. Als hij genoeg tijd had, klom hij met de beiaardier in de toren of liet zich tijdens restauratiewerkzaamheden omhoogstuwen in een stellingstoel tot vlak onder de gewelfbogen en ribben. Hij maakte schetsen vanuit alle mogelijke hoeken. Aanzichten van gevels, uitsneden van het interieurperspectief en stukken van de gewelven van het plafond. Soms tekende hij ook schijnbaar onbetekenende details als een afgebladderd stukje kalk. Vervolgens mat hij alle onderdelen van het bouwwerk op, maakte plattegronden en doorsneden.

De schetsen werkte hij in zijn atelier verder uit met behulp van ontwerp- en constructietekeningen van het gebouw. Soms gaf hij het bouwwerk ietwat andere dimensies om een bepaald effect te verkrijgen. De uitgewerkte tekeningen bewaarde hij tot hij klaar was voor de laatste fase: het overbrengen van wat hij getekend had op houten panelen, waarvoor hij olieverf gebruikte.

De resultaten van zijn uiterst nauwkeurige werk zijn niet zoals men zou verwachten koude, mechanische perspectiefstudies, integendeel, ze stralen warmte, sfeergevoel, ruimte en een serene rust uit. Voor zijn olieverfschilderijen gebruikte hij sfeerverhogende kleuren en bruin-rood-grijze kleurtinten. Mensen plaatste hij als nietige objectjes in de immense ruimte van de kerkgebouwen.

De meeste stukken schilderde hij van het interieur van de Grote of Sint Bavokerk in Haarlem, waar hij ook begraven is. Maar hij schilderde ook graag in Utrecht (kerkinterieurs en stadsgezichten) en Amsterdam (o.m. het Oude Raadhuis). Zelf was hij nooit in Rome, maar hij vervaardigde een paar 'Romeinse' tekeningen die hij baseerde op het schetsboek van de schilder Maarten van Heemskerck.Interieur van de Grote of Sint-Bavokerk te Haarlem, 1636, Olieverf op paneel, 95,5 x 57 cm.

Fortuinlijk

Saenredam was zoon van de Asseldelftse graveur en cartograaf Jan Pietersz. Saenredam (1565-1607), die zelf grote bekendheid verwierf door zijn allegorische voorstellingen op grond van de klassieke mythologie en de bijbel en tot de wereldtop in zijn veld behoorde. Jan Saenredam studeerde in Amsterdam bij Jacob de Gheyn II en later bij Hendrick Goltzius in Haarlem. Hij keerde terug naar Assendelft waar hij zijn eigen atelier opzette en huwde daar Anna Pauwelsdochter. Toen hij stierf liet hij zijn vrouw en enige zoon dankzij lucratieve investeringen in de Verenigde Oostindische Compagnie een ruime erfenis na.

Dankzij het VOC-aandeel van zijn vader was Pieter Saenredam de rest van zijn leven verzekerd van een behoorlijk dividend. De inkomsten waren genoeg om van te leven, ook als hij even geen schilderijen verkocht. Door zijn relatieve rijkdom kon hij zich veroorloven maandenlang aan een schilderij te werken.

Moeder en zoon vertrokken naar Haarlem, waar Pieter in 1612 maar liefst elf jaar in de leer was bij Frans Pietersz de Grebber, bij wie hij als medeleerlingen de Nederlandse architect Jacob van Campen en Cornelis Vroom ontmoette. Met beiden bleef hij zijn leven lang bevriend. Ruim tien jaar later, in 1623, werd Saenredam als meester opgenomen in het Sint Lucasgilde. Het Sint Lucasgilde was de naam van broederschappen of gilden van kunstenaars en kunstambachtslieden. Later werd hij secretaris (1633-1640) en zelfs deken van het gilde, functies die hij met overgave en ijver vervulde. Onder zijn leiding vergaderde het bestuur vaker dan ooit, en werden wezenlijke en controversiële vraagstukken in behandeling genomen. Dankzij zijn prominente positie kwam Saenredam in contact met de Haarlemse regenten in wiens verzamelingen we de eerste vermeldingen aantreffen van de door hem geschilderde interieurs van Haarlemse kerken. Hij trouwde op 5 december 1638 in Bloemendaal Aefje Gerrits (Haarlem, 1597 - 1646) en kreeg een dochter, Anna Pieters. Saenredam (Haarlem, 1639 - 1701).

In het begin van zijn carrière maakte Saenredam met name ontwerptekeningen voor gravures van verschillende onderwerpen. Zoals het beleg van Haarlem (1572-73) in vogelvlucht en de portretten van contra-remonstranten, onder meer voor Samuel Ampzings belangrijke boek over de geschiedenis van Haarlem, Beschryvinge ende lof der stad Haerlem in Holland (1628).

Het beleg van Haarlem (links) en de Grote Markt van de stad in het boek van Samuel Ampzing.

Vanaf 1628 legde Saenredam zich geheel toe op het schilderen van ‘perspectiven’ - architectuurstukken - en dat bleef verder zijn specialisme. Met zijn afbeeldingen van kerkinterieurs was hij de grondlegger van een nieuw genre in de Nederlandse schilderkunst. Hij tekende en schilderde diverse gebouwen in Haarlem en Utrecht, en daarnaast nog in Assendelft, Alkmaar, Amsterdam, Den Bosch en Rhenen: in totaal 15 verschillende kerken en 4 stadhuizen.

Waarschijnlijk ontstonden Saenredams schilderijen zelden in opdracht. Hij was financieel onafhankelijk - de stad Haarlem sloot zelfs leningen bij hem af - en kon schilderen wat hij zelf wilde. Van Saenredam zijn nog ongeveer 50 schilderijen bekend, en ruim 100 schetsen en tekeningen in potlood en krijt, inkt en waterverf.

De grafsteen van Pieter Jansz. Saenredam in de Grote of Sint-Bavokerk te Haarlem. Rechts: Op de achtergrond herinnert een poster van zijn schilderij aan zijn werk als 17e-eeuws kunstschilder.

Pieter Saenredam overleed op 31 mei 1665 in zijn woonplaats en ligt begraven in de Grote Kerk van Haarlem. In 1667 werd zijn grote en brede bibliotheek geveild. Het zwaartepunt van zijn enorme boekenverzameling lag op het gebied van de geschiedenis en topografie.

De Nederlandse posterijen gaven twee postzegels uit van het werk van Saenredam. Links een uitgave van 1986 van het interieur van de domkerk van Utrecht waarbij twee afbeeldingen zijn gebruikt: één uit het verleden en één uit het heden, namelijk een pentekening van Pieter Saenredam uit 1636 en een moderne kleurenfoto genomen uit nagenoeg dezelfde hoek. Rechts een zegel met Saenredams schilderij van de Mariaplaats te Utrecht (met op de achtergrond de Dom), ter gelegenheid van 200 jaar Rijksmuseum op 14 april 2010.

Tekst en diverse foto's: Carl Koppeschaar

LITERATUUR

Bert van Selm: De bibliotheek van Pieter Saenredam. In: Kunstschrift 32, nr. 1 (januari/februari 1988).
Gary Schwartz en Marten Jan Bok: Warmte in koude steen - Pieter Saenredam en zijn erfgenamen. In: Ons Erfdeel, 40ste jaargang, mei-juni, nummer 3.
Arie de Groot, Geraldine van Heemstra, Michiel C. Plomp Helmus: Pieter Saenredam, the Utrecht Work: Paintings and Drawings by the 17th-century Master of Perspective. J. Paul Getty Trust Publications, ISBN10: 0892366656.
P.T.A. Swillens: Peieter Janszoon Saenredam, Schilder van Haarlem, 1597-1665. De spieghel, Amsterdam, 1935.
J.Q. van Regteren Altena: Catralogue raisonne van de werken van de werken van Pietrs Jansz. Saenredam. Uitgegeven ter gelegenheid van de Tentoonstelling Pieter Jansz. Saenredam 15. sept - 19. nov. 1961 Centraal Museum, Utrecht.
Dutch Church Painters - Saenredam's Great Church at Haarlem in Context. National Gallery of Scotland, Edinburgh 1984.
Rob Ruurs: Saenredam: the Art of Perspective. John Benjamins Publishing Co, 1987.
Gary Schwartz and Marten Jan Bok: Pieter Saenredam, The Painter and his time.New York: Abbeville Press, New York, 1989.


MEER INFORMATIE

Algemeen over planetoïden:
Eerder nieuws over naamgeving van planetoïden op Astronet:

Terug naar ASTRONET's home page