Terug naar Leoniden 2000


Leoniden-meteobulletin nr 7 van Jacob Kuiper (KNMI)

17 november 23.11 u.

VOORUITZICHT NACHT 17/18 NOVEMBER

Momenteel, vrijdagavond 23 uur, bevinden we ons in polaire lucht waarin zich veel stapelwolken en buien (soms met onweer en hagel) hebben gevormd. Deze nacht ziet er qua bewolkingsvooruitzichten nog steeds erg wisselvallig uit. Doordat de lucht op grote hoogte nog wat kouder wordt, kunnen zich steeds gemakkelijk buien boven het warme zeewater vormen. Met name de westelijke en noordelijke kuststrook van Nederland krijgen daar vannacht mee te maken. landinwaarts begint de buiigheid gaandeweg de nacht wel uit te sterven maar restanten van buien drijven ook tot over de oostelijke provincies.

In de loop van de nacht trekt met een sterke noordwestelijke bovenstroming flink wat hogere bewolking over het westen van belgie in zuidoostelijke richting. De precieze begrenzing van die naderende hogere bewolking is nog steeds moeilijk aan te geven maar aan het eind van de nacht zal een deel van West-BelgiŽ vermoedelijk onder die wolken schuil gaan. Meer naar het oosten zijn er zowel voor BelgiŽ als voor Nederland gematigde condities qua opklaringen. Er zullen van tijd tot tijd restanten van buien te vinden zijn waarbij de hemel soms voor driekwart is bedekt terwijl een half uur later de hemelkoepel weer redelijk is gevuld met gaten (denk aan 1/4 bewolking tegen 3/4 open ruimte).

Resumerend:
Hoewel weerkundig de zaak uitermate gecompliceerd is, lijkt het beeld dat in meteobulletin nr 6 was opgesteld min of meer overeind te blijven. Aan het begin van de waarneemnacht, vanaf ongeveer 00 uur, een redelijke kans op heldere hemel en tamelijk weinig bewolking in het westen van BelgiŽ. Later in de nacht waarschijnlijk de kans op nog wat opklaringen het grootst voor die strook van BelgiŽ en Nederland langs de Duitse grens. Daartussen zullen wolken en opklaringen een zeer wisselend beeld blijven geven.

POOLLICHT?

Tenslotte een extra attendering:

Ongeveer anderhalve dag geleden heeft er op de zon een fikse uitbarsting plaatsgevonden. De uitgestoten deeltjes zijn vermoedelijk onderweg naar de aarde (de NASA is daar niet meer geheel zeker van) en ze zouden in de loop van de nacht hier kunnen arriveren. De kns is aanwezig dat het magnetisch veld van de aarde flink verstoord wordt, waarbij ook op de Westeuropese breedte poollicht zou kunnnen voorkomen. Noorderlicht is moeilijk te voorspellen, maar de eerdergenoemde uitbarsting geeft wel wat houvast.
Naast de Leoniden, zou dus ook nog rode, groene of blauwpaarse tinten van het poollicht de hemel kunnen opsieren.

Voor alle duidelijkheid: ieder die Leoniden wil proberen te zien, zal dat dus niet eerder dan na middernacht kunnen doen. Voor middernacht is het punt waar de meteoren vandaan komen nog onder de Westeuropese horizon en zijn Leoniden niet aanwezig.
De grootste concentratie Leoniden-meteoren lijkit bestemd voor de laatste uren van de nacht althans wat sommige berekeingen voor West-Europa hebben opgeleverd. Het is afwachten, want de zwerm der Leoniden blijkt nog steeds moeilijk voorspelbaar als het om aantallen meteoren gaat.

Veel succes met het waarnemen.

Jacob Kuiper

(Dit bulletin wordt niet meer ge-update!)


Leoniden-meteobulletin nr 6 van Jacob Kuiper (KNMI)

17 november 16.30 u.

WAT GEBEURDE AFGELOPEN NACHT?

Na een bijzonder heldere waarnemingsnacht vanuit De Bilt kon worden geconstateerd dat er weinig Leonidenactiviteit was te bespeuren. De aantallen meteoren lagen ver onder de 'stoute' verwachtingen die sommige wetenschappers hadden aangekondigd. Als klapper op de vuurpijl werden echter in de ochtendschemering enkele bijzondere heldere Leoniden waargenomen. Deze vuurbollen straalden in De Bilt kortstondig zoveel licht over het landschap dat het leek alsof er een bliksemontlading plaats vond. Op de Noordzee bevonden zich op dat moment ook enkele onweersbuien, maar waarnemers in de omgeving van Chaam konden bevestigen dat het bij de 'lichtexplosies om 06.56 uur en 06.59 uur inderdaad Leonidenvuurbollen betrof. De afgelopen nacht klaarde het in de gehele Benelux uiteindelijk op waarbij de temperatuur dicht boven de grond tot enkele graden onder het vriespunt daalde.

VOORUITZICHT NACHT 17/18 NOVEMBER

Momenteel, vrijdagmiddag 16 uur, bevinden we ons nog steeds in polaire lucht waarin zich veel stapelwolken hebben gevormd. Plaatselijk zijn de cumuluswolken uitgegroeid tot het buienstadium en ten noorden van de Waddeneilanden is zelfs een actief onweerscomplex te vinden.

De komende avond en nacht zien er qua bewolkingsvooruitzichten veel minder gunstig uit in vergelijking met de afgelopen nacht. Doordat de lucht op grote hoogte nog wat kouder wordt, kunnen zich nog gemakkelijker buien boven het warme zeewater vormen. Met name de westelijke en noordelijke kuststrook van Nederland lopen de kans op flink wat bewolking van deze buien of op de restanten daarvan als ze met een WESTENwind het land verder in drijven.

Zuidwest Nederland en de Belgische kuststrook zullen aanvankelijk wat minder buien te verwerken hebben en tot middernacht vermoedelijk redelijk in de opklaringen zitten. In de loop van de nacht trekt met sterke noordwestelijke bovenstroming flink wat hogere bewolking dat gebied binnen. Die bewolking is gekoppeld aan een goed ontwikkelde jetstream waarvan de as ruwweg van IJsland over Schotland naar NW Frankrijk loopt. De precieze begrenzing van die naderende hogere bewolking is nog moeilijk te geven maar aan het eind van de nacht zal een flink deel van West-BelgiŽ vermoedelijk onder die wolken schuil gaan. Meer naar het oosten zijn er zowel voor BelgiŽ als voor Nederland gematigde condities qua opklaringen. Er zullen van tijd tot tijd restanten van buien te vinden zijn waarbij de hemel soms voor driekwart is bedekt terwijl een half uur later de hemelkoepel weer redelijk is gevuld met gaten (denk aan 1/4 bewolking tegen 3/4 open ruimte). Het is niet goed aan te geven waar nu precies de meeste opklaringen te vinden zijn maar een klein voordeel hebben de provincies aan de Duitse grens. Ten opzichte van de Noordzee liggen die het verst landinwaarts en de stapelbewolking heeft daar de minste kans om nog overeind te blijven.

Resumerend:
Aan het begin van de waarneemnacht, vanaf ongeveer 00 uur, een redelijke kans op heldere hemel en tamelijk weinig bewolking in het westen van BelgiŽ. Later in de nacht waarschijnlijk de kans op nog wat opklaringen het grootst voor die strook van BelgiŽ en Nederland langs de Duitse grens. Daartussen zullen wolken en opklaringen een zeer wisselend beeld blijven geven.

POOLLICHT?

Tenslotte een extra attendering:

Ongeveer anderhalve dag geleden heeft er op de zon een fikse uitbarsting plaatsgevonden. De uitgestoten deeltjes zijn onderweg naar de aarde en zouden in de loop van de nacht hier kunnen arriveren. De kns is aanwezig dat het magnetisch veld van de aarde flink verstoord wordt, waarbij ook op de Westeuropese breedte poollicht zou kunnnen voorkomen. Noorderlicht is moeilijk te voorspellen, maar de eerdergenoemde uitbarsting geeft wel wat houvast.
Naast de Leoniden, zou dus ook nog rode, groene of blauwpaarse tinten van het poollicht de hemel kunnen opsieren.

Voor alle duidelijkheid: ieder die Leoniden wil proberen te zien, zal dat dus niet eerder dan na middernacht kunnen doen. Voor middernacht is het punt waar de meteoren vandaan komen nog onder de Westeuropese horizon en zijn Leoniden niet aanwezig.
De grootste concentratie Leoniden-meteoren lijkit bestemd voor de laatste uren van de nacht althans wat sommige berekeingen voor West-Europa hebben opgeleverd. Het is afwachten, want de zwerm der Leoniden blijkt nog steeds moeilijk voorspelbaar als het om aantallen meteoren gaat.

Jacob Kuiper


Leoniden-meteobulletin nr 5 van Jacob Kuiper (KNMI)

16 november 22.20 u.

Het regenfront trekt nu geleidelijk verder oostwaarts.

Geert vandenBulcke meldde zojuist al dat hij in Oostduinkercke de opklaringen uit het westen zag komen. Hij is een van de eersten die dus in de heldere onstabiele lucht achter het front terecht zijn gekomen. Datzelfde gaat ook elders gebeuren, maar daarbij geldt dus, hoe oostelijker hoe later de opklaringen komen.

De laatste berekeningen laten zien dat het front nog steeds met zo'n kleine 30 kilometer per uur naar het oosten reist, zij het dat het allemaal iets langzamer lijkt te gaan dan in het laatste bulletin was verwoord. Ik verwacht dat de scherpe grens van bewolking en opklaringen om 24.00 uur lokale tijd ongeveer ligt over de lijn Harlingen - Utrecht - Florennes. Dat is dus ongeveer een uur later als wat er in meteobulletin 4 nog het idee was. Rond 03.00 uur lokale tijd vannacht lijkt die wolkengrens over de Duits-Nederlandse grens te trekken. Achter het front is het eerst goed helder maar aan zee kunnen geleidelijk buien voorkomen die enkele kilometers tot misschien nog iets meer het land in kunnen trekken. Nevel of mist verwacht in het westen en midden van Nederland en BelgiŽ niet , misschien wat laaghangend spul. In het oosten en met name het Ardennengebied blijft de bewolking toch nog wat hangen en daar kan, als het ook uiteindelijk opklaart, een toch wel wat grotere kans zijn op nevel en mist.

Resumerend, geleidelijk verder doorlopen van de frontale wolkenband naar het oosten waarbij het westen van BelgiŽ en Nederland het snelst alles helder hebben en het oosten geduld moet hebben tot halverwege de nacht.

Veel succes bij de waarneemacties.

Jacob Kuiper
KNMI- De Bilt


Leoniden-meteobulletin nr 4 van Jacob Kuiper (KNMI)

16 november 18.30 u.

De nieuwste weersverwachting:

Weersituatie voor 16/17 november

Het front waarover eerder al veel is gezegd ligt aan het begin van de donderdagavond pal boven BelgiŽ en Nederland en trekt met zo'n 30 km/uur oostwaarts. De grens tussen de frontale bewolking en de opklaringen is bijzonder scherp en bevond zich om 18 uur vanavond nog ten westen van ons boven de Noordzee. De opklaringen bereiken het westen van Nederland en BelgiŽ in de loop van de avond. De bewolkingsgrens ligt om 23 uur ongeveer langs de lijn Vlieland - Utrecht - Tilburg (en zo verder recht naar het zuiden). Ten oosten van die lijn is het dan nog geheel bewolkt, ten westen ervan vrijwel volledig wolkenvrij. Rond 3 uur vannacht (lokale tijd) is ook de rest van Nederland waarschijnlijk geheel in de opklaringen terecht gekomen. Boven oost BelgiŽ kan dan nog wel wat bewolking aanwezig zijn.
Aan de kust kunnen rond dat tijdstip in de onstabiele lucht al enkele buien ontstaan die een stukje het land indrijven. Vermoedelijk ontstaat er nauwelijks mist in de opgeklaarde gebieden omdat er wat wind blijft staan. Zou de wind toch sterk terugvallen dan is een mistbank niet uit te sluiten maar vooralsnog lijkt die kans dus vrij klein.

Jacob Kuiper


16 november 2000 13.00 u.

Leoniden-meteobulletin nr 3 van Jacob Kuiper (KNMI)

De komende nacht 16/17 november:

Zoals ook gisteren al duidelijk werd, komt het regenfront in de loop van donderdagmiddag en donderdagavond de Benelux binnen en trekt door naar het oosten. Aan de achterzijde van dit front is koude onstabiele en heldere lucht aanwezig die na middernacht ook over onze omgeving uitstroomt. In die luchtsoort kunnen zich boven het relatief warme Noordzeewater vrij gemakkelijk buien ontwikkelen.

De hemel tussen 17 november 00 UTC en 06 UTC:

Het westen van BelgiŽ en Nederland zitten al in de onstabiele schone en heldere lucht maar krijgen van tijd tot tijd buien over die boven de Noordzee worden gevormd. Vermoedelijk sterven deze buien wel weer uit als ze enkele tientallen kilometers landinwaarts gedreven zijn en ze lossen daarbij dus grotendeels weer op. Aan het begin van genoemde periode is het frontale wolkenpakket waarschijnlijk al opgeschoven tot voorbij midden Nederland (en BelgiŽ). De lucht is daar dus al flink opgeklaard en de kans op een bui klein. In het ooosten van het land is aanvankelijk nog wel de frontale bewolking aanwezig maar die zal in de loop van de nacht waarschijnlijk geheel naar Duitsland verdwijnen.

Resumerend:

West Nederland en west BelgiŽ:
Aanvankelijk schoon met mooie heldere luchten maar gaandeweg de nacht waarschijnlijk toch een paar (forse) buien met daar tussendoor ook opklaringen. "Midden" (dus van noord naar zuid doorgesneden) Nederland en midden BelgiŽ:
Vanaf middernacht waarschijnlijk al helder en anders vrij snel na middernacht.Tot de ochtend waarschijnlijk goede kondities voor meteoorwaarnemingen maar een kans dat zich later wat restanten van buien laten zien die nog vanaf de zee ver het land indrijven (daarbij wel grotendeels oplossend).

Oost Nederland en oost BelgiŽ en Luxemburg:
Rond middernacht waarschijnlijk nog tamelijk zwaar bewolkt met hier en daar regen. In de loop van de nacht ook daar gevolgd door opklaringen en sterk verbeterende condities. De kans op mist of nevel is tamelijk klein omdat er toch wel wat wind blijft staan. In de Ardennen is de kans op nevel en mist wel iets groter als het eenmaal aan het opklaren is.

Tip voor alle nachtbrakers:
Wanneer u vannacht buiten wilt kijken, zorg dan voor een dikke trui en een warme jas want het wordt een frisse bedoening. De temperatuur daalt in de heldere lucht in het binnenland tot enkele graden boven het vriespunt en dicht boven de grond kan het plaatselijk vriezen.

Vooruitzicht voor morgennacht (17/18 november)

Nederland en BelgiŽ bevinden zich nog steeds in lucht van polaire oorsprong maar op de Atlantische Oceaan ten noordwesten van Schotland is een actieve depressie ontstaan die in zuidoostelijke richting trekt. De bewolking van dit nieuwe weersysteem nadert in de loop van de nacht over de Noordzee. Waarschijnlijk is er tussen 18 nov 00 UTC en 06 UTC echter nog vrij weinig bewolking boven de Benelux maar is de kans dat aan de kust zich weer buien voordoen vrij groot. Landinwaarts, en met name in het oosten zijn de waarnemingscondities het best. Mocht de bewolking van eerder genoemde depressie wat sneller binnenkomen dan biedt het weer vlak over de grens in Duitsland (met name het noordoosten van Duitsland) waarschijnlijk de beste kansen op opklaringen.

Een uitgebreider bulletin voor het weer van de komende nacht (16/17 nov) wordt in de loop van donderdagmiddag bekend. Gedetailleerde vooruitzichten voor het weer van morgennacht (17/18 nov) komen morgenochtend beschikbaar.

De hier gepubliceerde weersverwachting is opgesteld op 16 november om 13.00 uur en de informatie in dit bulletin kan beter niet meer worden gebruikt op tijdstippen die later liggen dan 16 november 20 uur. Voor die tijd zal een nieuw bulletin worden gemaakt waarmee men dan weer zijn planning kan detailleren.

Ondergetekende, noch het KNMI is aansprakelijk voor het niet-uitkomen van deze weersverwachting. Het is en blijft een verwachting en het weer houdt zich nu eenmaal niet strikt aan de modelberekeningen (en soms is dat maar goed ook).

Hopelijk komt een en ander de komende nacht wel uit en kunnen we kijken of we de kosmische stofdeeltjes zien verbranden in diezelfde atmosfeer.

Jacob Kuiper


Back to ASTRONET's home page
Terug naar ASTRONET's home page