IN NEDERLAND ZICHTBARE ZONSVERDUISTERINGEN

De tabel bevat gegevens van alle in Nederland zichtbare zonsverduisteringen van 1995 tot en met 2025.

De tabel is strikt genomen berekend voor midden-Nederland (5200' NB, 0530' OL). Naast tijdstippen van begin, maximum en einde van de verduistering zijn gegevens te vinden over zonshoogte (h) en -azimut (Az), positiehoek (P) en vertexhoek (V) van de maan ten opzichte van de zon, maximale grootte van de verduistering, minimale cirkelomtrek (C) en maximaal percentage bedekt zonsoppervlak (S).

Het azimut wordt rond de horizon gerekend van het noorden (0) in de richting van het oosten (90). Hetzelfde geldt voor de positiehoek P van het maanmidden ten opzichte van het zonsmiddelpunt aan de hemel. De vertexhoek V van maanmidden ten opzichte van zonsmiddelpunt gaat eveneens linksom, maar nu gerekend vanaf het hoogste punt aan de hemel: het zenit. De grootte geeft het deel aan van de zonsdiameter dat maximaal wordt bedekt. De bijbehorende sikkelomtrek C wordt gerekend langs de zonsrand (360: volledige zonsomtrek zichtbaar, dus gn verduistering; 180: halve zonsomtrek zichtbaar; 0: totale zonsverduistering).

           IN NEDERLAND ZICHTBARE ZONSVERDUISTERINGEN (TOT EN MET 2025)

       ------- BEGIN --------  ---------------- MAXIMUM ---------------  ------- EINDE --------
Jaar Datum  T(UT) h Az  P V  T(UT) h Az  P V Grootte C  S%  T(UT) h Az  P V

1996 okt 12  13.05 27 208 311 294  14.23 19 228  19 352 0,632 228 53,5  15.35 10 243  87 53
1999 aug 11  09.11 42 126 279 311  10.28 50 151 195 213 0,939 167 92,9  11.48 53 182 110 109
2003 mei 31  ..... .. ... ... ...  03.32  0 53 343 15 0,891 236 83,6  04.30  8 64  67 104
2005 okt 3  07.54 18 123 285 316  09.06 26 140 219 242 0,597 233 49,3  10.22 32 161 152 164
2006 mrt 29  09.47 36 143 190 211  10.40 40 159 141 154 0,340 261 22,8  11.33 41 177  93 95
2008 aug 1  08.37 40 115 342 18  09.26 46 128  24 54 0,249 276 14,5  10.16 52 145  66 88
2011 jan 4  ..... .. ... ... ...  08.17  3 134 352 21 0,777 220 70,3  09.39 11 151  69 88
2015 mrt 20  08.30 24 125 258 289  09.37 31 142 337 359 0,838 186 80,7  10.48 36 162  56 67
2021 jun 10  09.19 51 124 297 331  10.23 58 147 343  4 0,282 274 16,9  11.31 61 177  28 31
2022 okt 25  09.08 20 145 348  9  10.05 24 159  36 49 0,335 264 22,0  11.03 26 175  84 87
2025 mrt 29  10.17 38 152 273 289  11.10 41 169 321 328 0,351 259 24,0  12.04 41 187  10  6

De zonsverduistering van 11 augustus 1999 was een zeer bijzondere! In Nederland stond 's middags nog slechts een ragfijn zonnesikkeltje aan de hemel. De totaliteitsgordel van de eclips liep dwars door Europa en Klein-Azi richting India. Van de grote steden lagen Stuttgart, Mnchen en Boekarest in het pad van de totale verduistering. Helaas was het op vele plaatsen slecht weer.

Heel fraai was de eclips van 31 mei 2003. Die was ringvormig ter hoogte van IJsland. Bij ons vond het maximum plaats tijdens zonsopkomst. Vanachter de noordoostelijke horizon verhief zich die dag een dunne, door de dikke luchtlaag tijdens zonsopkomst zinderende sikkel...

Op 29 maart 2006 vond een totale zonsverduistering plaats, waarvan de totale fase vanuit een smalle strook door Afrika, Turkije en Azi was te zien.

Op internet zijn ook plots te vinden van toekomstige zonsverduisteringen.

Tekst en berekeningen: Carl Koppeschaar


Terug naar ASTRONET's home page