MARSOPPOSITIES

Op 27 augustus 2003 is Mars weer in oppositie. De planeet staat dan recht tegenover de zon en straalt maandenlang als een heldere, oranje-rode 'ster' aan de hemel.

Hoe groot Mars zich tijdens een oppositie vertoont, hangt af van de positie van de planeet in zijn elliptische baan om de zon. Staat Mars tijdens een oppositie het dichtst bij de zon, dan is er sprake van een zogenaamde periheliumoppositie. De afstand aarde-Mars is dan ook zeer klein en Mars vertoont zijn maximale diameter. Staat Mars tijdens zijn oppositie het verst van de zon (zogenaamde apheliumoppositie), dan is de afstand aarde-Mars het grootst en bijgevolg het zichtbare Marsschijfje het kleinst.

In 1995 was er een apheliumopositie. In 2003 is er weer een periheliumoppositie.

De tabel vermeldt alle Marsopposities van 1995 tot en met 2030. De in de tabel vermelde tijdstippen zijn uitgedrukt in UT (Universal Time, ofwel Wereldtijd; bij wintertijd één uur, bij zomertijd twee uur bijtellen). Gegeven is het tijdstip van oppositie, de declinatie die Mars dan heeft aan de hemel, zijn magnitude en diameter aan de hemel. De afstand in miljoenen kilometers geldt voor het tijdstip van minimale afstand aarde-Mars. Dat tijdstip hoeft niet samen te vallen met het tijdstip van oppositie!

MARSOPPOSITIES TOT EN MET 2030

Jaar Oppositie Decl. Magn. Min. afst. Milj.km Diam.

1995 12 feb 02  +18 -1,2  11 feb 14  101,08  13,9
1997 17 mrt 08  + 5 -1,3  20 mrt 17  98,64  14,2
1999 24 apr 18  -12 -1,7  1 mei 18  86,54  16,2
2001 13 jun 18  -27 -2,4  21 jun 23  67,34  20,8
2003 28 aug 18  -16 -2,9  27 aug 10  55,76  25,1
2005  7 nov 08  +16 -2,3  30 okt 03  69,42  20,2
2007 24 dec 20  +27 -1,6  18 okt 24  88,17  15,9
2010 29 jan 20  +22 -1,3  27 jan 19  99,33  14,1
2012  3 mrt 20  +10 -1,2  5 mrt 17  100,78  13,9
2014  8 apr 21  - 5 -1,5  14 apr 13  92,39  15,2
2016 22 mei 11  -22 -2,1  30 mei 22  75,28  18,6
2018 27 jul 05  -26 -2,8  31 jul 08  57,59  24,3
2020 13 okt 23  + 5 -2,6  6 okt 14  62,07  22,6
2022  8 dec 06  +25 -1,9  1 dec 02  81,45  17,2
2025 16 jan 03  +25 -1,4  12 jan 14  96,09  14,6
2027 19 feb 16  +15 -1,2  20 feb 00  101,42  13,8
2029 25 mrt 08  + 1 -1,3  29 mrt 13  96,82  14,5

Tekst: Carl Koppeschaar


Terug naar ASTRONET's home page