Astronomische Persberichtendienst

23 november 1998

RUDY WIJNANDS KRIJGT ANDREAS BONN MEDAILLE VOOR PULSARONDERZOEK

Drs Rudy Wijnands (26), astronoom bij het Sterrenkundig Instituut "Anton Pannekoek" van de Universiteit van Amsterdam ontvangt op 27 november a.s. de Andreas Bonn Medaille van het Genootschap ter Bevordering van Natuur-, Genees- en Heelkunde.

De Andreas Bonn medaille wordt eens in de vijf jaar uitgereikt aan een jeugdige onderzoeker, die zich heeft onderscheiden in wetenschappelijk onderzoek voorafgaande aan de promotie. Rudy Wijnands heeft in het afgelopen jaar als eerste een milliseconde röntgenpulsar ontdekt. Naar milliseconde röntgenpulsars is al twintig jaar lang intensief door astronomen over de hele wereld gezocht. Volgens de theorie vormen zij een essentiele schakel in de evolutie van een neutronenster naar een milliseconde radiopulsar. Dankzij Rudy Wijnands weten we nu dat ze ook echt bestaan. Hij hoopt volgend jaar te promoveren.

Milliseconde röntgenpulsars

Pulsars zijn de restanten van uit elkaar geknalde sterren, supernova's, waarvan de kern instort tot een zeer compacte bol niet groter dan enkele tientallen kilometers, maar met een massa vergelijkbaar met onze zon. Omdat deze bollen voornamelijk uit neutronen bestaan worden ze neutronensterren genoemd. Als deze neutronensterren een sterk magneetveld hebben en snel roteren zenden ze, als een vuurtoren, aan de magnetische polen een bundel straling uit. Ligt de aarde in de baan van deze bundels dan spreken we van een pulsar. Zwiepen de bundels honderd tot duizend keer per seconde langs de aarde, dan spreken wij van milliseconde pulsars.

Volgens de theorie ontstaan milliseconde radiopulsars uit dubbelstersystemen, waarbij materie van de ene ster al spiraliserend op het oppervlakte van een neutronenster valt. De materie wordt daarbij zo sterk verhit dat daarbij röntgenstraling vrijkomt. De invallende materie zal de pulsar steeds sneller laten roteren, net zoals een zweep bij een tol. Als dit proces ten einde loopt en de neutronenster voldoende snel roteert, gaat hij radiostraling uitzenden. Er zijn diverse radiopulsars gevonden zonder begeleider. Dit zou kunnen betekenen dat de begeleider volledig is opgeslokt of dat de radiostraling zo intens was dat de begeleider geheel is verdampt. Volgens de theorie zouden dan in de eerdere röntgendubbelsterfase ook röntgenpulsen zichtbaar moeten zijn. De waarneming van Rudy Wijnands heeft nu deze theorie bevestigd.

Het Genootschap ter Bevordering van Natuur-, Genees- en Heelkunde

Het Genootschap ter Bevordering van Natuur-, Genees- en Heelkunde is een van de oudste wetenschappelijke verenigingen in Nederland, opgericht in 1790 door chirurgijn Andreas Bonn. Het Genootschap kent drie secties, de sectie wiskunde en exacte wetenschappen, de sectie biologische wetenschappen met inbegrip van de niet klinische wetenschappen en de sectie klinische wetenschappen. De Andreas Bonn medaille wordt per sectie eens in de vijf jaar uitgereikt. Daarnaast kent het Genootschap per sectie nog andere medailles toe aan onderzoekers die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de wetenschap. In het verleden werden medailles toegekend aan geleerden zoals Albert Einstein, Frits Zernike en andere Nobelprijswinnaars, altijd voordat zij de laatste prijs kregen.


Terug naar ASTRONET's home page