Volgende eclips: Totale maansverduistering, 15-16 juni 2011

TOTALE MAANSVERDUISTERING
DINSDAGOCHTEND 21 DECEMBER 2010

Live webcasts van de totale maansverduistering:

Wie dinsdagochtend 21 december 2011 vlak voor zonsopkomst naar het noordwesten kijkt, ziet daar zeer laag boven de horizon een fletse, oranjerood gekleurde maan. Inderdaad: er is een totale maansverduistering aan de gang, vlak voordat de maan ondergaat.

Ongeveer zo zal de totaal verduisterde maan te zien zijn: zeer laag boven de noordwestelijke horizon en in de snel al te licht wordende ochtendschemering.

Het hemelverschijnsel begint om 07.33 u. met een gedeeltelijke maansverduistering. Aan de oostkant (linksboven) verdwijnt een hapje uit de maan. Dat wordt steeds groter, totdat de maan om 08.41 u. geheel in de donkere schaduw van de aarde is gedompeld. De oranjerode kleur die dan nog is te zien is, is afkomstig van het rode deel van het zonlicht dat door onze dikke aardatmosfeer wordt afgebogen. Vanaf de maan zou nu een oranjerode ring om de aarde zijn te zien. Dat is het licht van alle zonsondergangen én zonsopkomsten, afkomstig van de zon die nu een tijdje achter de aarde schuilgaat.

Erg jammer is dat de totale fase van deze maansverduistering zo vlak voor zonsopkomst plaatsvindt. In het midden van Nederkand komt de zon om 08.46 u. op. Vlak daarna, om 08.53 u., gaat ook de maan onder. Pas meer naar het westen op aarde, zoals in Noord-Amerika, kan men genieten van een totale maansverduistering die hoog aan de winterhemel staat. Zie ook de live webcasts, bovenaan deze pagina!De totale maansverduistering van 21 december 2010.
Het verloop van de maansverduistering is in de figuur afgebeeld. Daarbij zijn de volgende momenten van belang. Om 06.29 u. treedt de maan de bijschaduw van de aarde binnen (P1). Daar is niets van te zien, omdat de volle maan zich nog steeds baadt in het gewone zonlicht. Pas na een half uur is te merken dat de oostelijke maanrand ietsje minder fel verlicht is dan de westelijke. Op die plaatsen op de maan gaat de zon al voor een flink deel achter de aarde schuil. Om 07.32 u. wordt het pas echt duidelijk: er ontbreekt duidelijk een 'hap' uit de linker bovenrand van de maan (U1). Steeds minder blijft er van de maan over totdat om 08.41 u. het zonlicht ook van het laatste overgebleven sikkeltje verdwijnt (U2). Normaal blijft de totaal verduisterde maan nog met een flauwe, oranje-rode schijsel stralen. Maar het is luttele minuten voor zonsopkomst en de hemel is al niet meer donker. Lukt het u nog om de totaal verduisterde maan te zien?
Illustratie: Fred Espenak/NASA Goddard Space Flight Center.

De vorige totale maansverduistering die in onze streken zichtbaar was, vond plaats op 21 februari 2008. Daar is hier een volledig fotoverslag van te vinden. De eerstvolgende totale maansverduistering vindt plaats op 15 juni 2011. Die vindt bij ons echter juist plaats ten tijde van zonsondergang en is het best vanuit Azië te bekijken. Pas op 28 september 2015 is er bij ons weer in zijn geheel een totale maansverduistering te aanschouwen.

De maansverduistering van vandaag wordt in Angelsaksische landen bestempeld als de Solitice Lunar Eclipse. Het is immers 21 december en solstitium: het begin van de astronomische winter. Op Astronomy Picture of the Day: A Lunar Eclipse on Solstice Day wordt vermeld dat dit de eerste solstitium-maansverduistering sinds 456 jaar is en dat niemand nog heeft nagegaan wanneer de volgende zal optreden. Ten eerste is het 372 jaar geleden, want in 1638 vond ook nog een maansverduistering plaats op de dag van het wintersolstitium. En op de vraag heeft Astronet uiteraard ook een antwoord:

----- Original Message ----- 
From: Carl Koppeschaar 
To: Jerry Bonnell
Sent: Monday, December 20, 2010 12:58 PM
Subject: Soltice lunar eclipse


Hi Jerry,

On APOD you wonder about the date of the next solstice lunar eclipse. 
There are several solstice lunar eclipses, depending on how long the time 
interval to midwinter may differ (time zones on Earth, that is) and how 
long totality will last. But even if we take into account the very severe 
restriction of the calendar date, we will experience another solstice total 
lunar eclipse a few years before the end of this very century:

Year   Mid totality  Solstice    Totality duration

2029  20.94 Dec.  21.60 Dec.  56 minutes 
2094  21.83 Dec.  21.37 Dec.  96 minutes
       
Cheers,

Carl

-----
Carl E. Koppeschaar
asteroid (7973) and science journalist
URL: http://www.astronet.nl

Zie verder ook de discussie bij APOD.

Lijst van totale maansverduisteringen

De tabel hieronder bevat alle totale maansverduisteringen tot en met 2030. Sommige zijn niet waarneembaar vanuit onze streken. Het is bij ons dan dag en de maan (die immers vol is en dus recht tegenover de zon aan de hemel staat) staat onder horizon. In een dergelijk geval ontbreekt een waarde bij de kolom 'hoogte'.

Voor elke verduistering vermeldt de tabel het tijdstip van het maximum van de totaliteit (in UT: Universal Time, ofwel Wereldtijd; in de periode van wintertijd moet hier één uur, en in de periode met zomertijd twee uur worden bijgeteld), en de duur van de totale fase in uren en minuten. De hoogte van de maan geldt voor het maximum van de totaliteit en is berekend voor midden-Nederland (52°00' NB, 05°30' OL). Bij de verduisteringen van 2010 en 2022 vindt het begin van de totale fase nog net boven de horizon plaats.

Totale maansverduisteringen tot en met 2030


Jaar datum      maximum  tot.duur  hoogte
          	 (UT)   (u.min.)   (°)

2010 21 december 	08.16    1.14 	-3
2011 15 juni    	20.11    1.42   	 1
2011 10 december 	14.31     56
2014 15 april   	07.48    1.16
2014  8 oktober  	10.52    1.02
2015  4 april   	12.03     24
2015 28 september 	02.47    1.18  	24
2018 31 januari  	13.32    1.22
2018 27 juli    	20.23    1.38   	 6
2019 21 januari  	05.13    1.08   	21
2021 26 mei    	11.20     24
2022 16 mei    	04.11    1.28   	-3
2022  8 november  	10.59    1.24
2025 14 maart   	06.58    1.02
2025  7 november  	18.11    1.24  	10
2026  3 maart   	11.36    1.02
2028 31 december 	16.50    1.12  	10
2029 26 juni    	03.24    1.44   	 0
2029 20 december 	22.38     56  	59

Organisatie

Deze pagina wordt verzorgd door:


Carl Koppeschaar


MEER INFORMATIE


Totale maansverduistering van 21 december 2010:

Nederlands:

Engels:


Algemene informatie:


Publiekssterrenwachten:


Voorgaande live webcasts door Astronet: