Volgende eclips: Totale maansverduistering, 15-16 juni 2011

TOTALE MAANSVERDUISTERING
DONDERDAGOCHTEND 21 FEBRUARI 2008

In de vroege nacht en ochtend van donderdag 21 februari 2008 vond een totale maansverduistering plaats. Vanaf 02.43 u. ontbrak een steeds groter wordende hap uit de maan. Tussen 04.01 en 04.51 uur was de verduistering totaal en nam de maan een oranjerode kleur aann. Daarna groeide de maan weer aan en vanaf 06.09 u. scheen weer een volle maan aan de hemel.

Astronet, Kennislink en Astroforum verzorgden in samenwerking met Sterrenwacht Copernicus te Overveen, Volkssterrenwacht Mira te Grimbergen (België), Sterrenkids.nl met Sterrenwacht Cosmos in Lattrop (Overijsssel), Associación Argentina "Amigos de la Astronomía" in Argentinië, Hochschule Offenburg in Duitsland en Serviastro te Barcelona (Spanje) live webcasts van de verduistering. De meeste locaties hadden last van bewolking en/of regen. Zij zagen slechts een deel van de eclips. Alleen Luis Manzerola en zijn team van de Asociación Argentina "Amigos de la Astronomía" hadden wolkenloos weer en konden prachtige opnamen maken van de gehele verduistering:


DE MAANSVERDUISTERING GEZIEN VANUIT NEDERLAND


Bas en Brechje van Beek van Skyglory legden de verduistering vast met een 101mm F5.4 Genesis Tele Vue telescoop en een Canon 350DH camera, aangepast voor extra gevoeligheid in H-alfa, bij 200 ASA.

Norbert Schmidt (linksonder achter de computer) webcaste de maansverduistering vanuit Sterrenwacht Copernicus. Vanuit de koepel van de sterrenwacht maakte hij ook foto's van de maansverduistering. Hierboven een opname van de totaliteit om 04.04 u.

De pers schreef dat bewolking de maansverduistering verpestte. Afgezien van het NOS Journaal en een enkele krantenverslaggever hebben we niemand van die pers bij Sterrenwacht Copernicus gezien. Ze hadden met eigen ogen kunnen waarnemen hoe we daar door wat mistflarden heen een heel redelijk zicht hadden op de verduistering. Pas halverwege de totaliteit werd de bewolking wat dichter Daarna brak de maan weer door. Foto's: Carl Koppeschaar

Carl Koppeschaar volgde de eclips vanuit de koepel van Sterrenwacht Copernicus.


DE MAANSVERDUISTERING GEZIEN VANUIT ARGENTINIË


Copyright: Asociación Argentina "Amigos de la Astronomía"


Nog meer fotografische resultaten:

Overige live webcasts:

Radio en TV:


ALGEMEEN


De maan zo rood als bloed

In de vroege nacht en ochtend van donderdag 21 februari 2008 vindt een totale maansverduistering plaats. De verduistering zal in Nederland en België van begin tot einde zijn te zien. Tussen 04.01 en 04.51 uur is de verduistering totaal en zal de maan een bloedrode kleur aannemen.Tijdens de totaliteit (midden) straalt de maan met een oranje-rode gloed.
Foto van de maansverduistering van 8/9 november 2003: Robert Smallegange (Leeuwarden)

Bij een maansverduistering trekt de maan door de schaduw van de aarde. Er ontbreekt een ‘hap’ uit de volle maan en die wordt steeds groter totdat de maan door de aardschaduw is ‘opgeslokt’. De maan is dan niet helemaal onzichtbaar, maar straalt nog een zwakke oranjerode gloed uit. Vanaf de maan gezien gaat de zon dan geheel achter de aarde schuil. Door de dikke aardatmosfeer wordt het zonlicht echter nog afgebogen en zodoende is er een oranje-rode ring om aarde te zien. Dat is het licht van alle zonsondergangen en zonsopkomsten die op dat moment plaatsvinden op onze planeet.Vanaf de maan gezien wordt de zon door de aarde verduisterd.

Het verloop van de maansverduistering is in de figuur afgebeeld. Daarbij zijn de volgende momenten van belang. Om 02.43 uur treedt de maan de donkere kernschaduw van de aarde binnen. Er ontbreekt dan een 'hap' uit de linker bovenrand van de maan. Steeds minder blijft er van de maan over totdat om 04.01 uur het zonlicht ook van het laatste overgebleven sikkeltje verdwijnt. Tot 04.51 uur is de maan volledig verduisterd en neemt een oranje-rode kleur aan. Daarna valt weer het eerste zonlicht op de linker benedenrand van de maan. In iets meer dan een uur groeit de maan weer aan, en vanaf 06.09 uur straalt weer een volle maan aan de hemel.De totale maansverduistering van 21 februari 2008. De zwarte cirkel is een doorsnee, op maanafstand, door de schaduwkegel van de Aarde. De buitenste grijze cirkelomtrek stelt de rand van de bijschaduwkegel voor. De Maan trekt van west naar oost door de schaduw. De pijl N wijst naar de noordelijke hemelpool. De andere twee pijlen duiden de richting aan van het zenit op het tijdstip van de eerste (Z1) en van de laatste (Z5) aanraking van de Maan met de kernschaduw. De rode streepjeslijn is een stuk van de ecliptica die uiteraard precies door het midden van de schaduw loopt. Duidelijk is te zien dat de Maan enkele uren vóór de verduistering door de dalende knoop van haar baan gaat, anders gezegd de ecliptica gekruist heeft. Figuur uit de Sterrengids 2008 van Stichting 'De Koepel'.
De tijdstippen van de situaties 1 t/m 5: 1. De Maan komt de kernschaduw binnen: 2.43 uur 2. Begin van de totaliteit: 4.01 uur 3. Maximum: 4.26 uur 4. Einde van de totaliteit: 4.51 uur 5. De Maan uit de kernschaduw: 6.09 uur.

Tussen 01.35 en 02.43 uur, alsook tussen 06.09 en 07.17 uur, bevindt de maan zich in de bijschaduw van de aarde. Aan de nachtzijde van de aarde onderscheidt men een donkere kernschaduw (umbra), met daaromheen een bijschaduw (penumbra). Hetzelfde effect doet zich voor als we een voorwerp tussen een lamp en een stuk papier houden. Ook dan ontstaan een donkere slagschaduw met daaromheen een lichtgrijze bijschaduw. Dat lichtgrijze gedeelte is het gebied waar nog wel een deel van het lamplicht doordringt. In de natuur is de schaduw van de aarde een lange, spitse kegel. Ter hoogte van het gebied waar de maan doorheen trekt, is de middellijn van die kegel tweeënhalf tot driemaal groter dan de maanmiddellijn zelf. De omringende bijschaduwkegel beslaat gewoonlijk één maanmiddellijn rond de slagschaduw.

Van een bijschaduwverduistering is doorgaans niet veel te zien. Op de maan vindt dan een gedeeltelijke zonsverduistering plaats en daardoor valt er nog gewoon zonlicht op de bodem. Alleen waar het zonnesikkeltje al heel klein is geworden, kan een verzwakking worden opgemerkt van het teruggekaatste maanlicht. Rond 02.30 uur zal duidelijk zijn te zien hoe het bovenste deel van de volle maan minder fel verlicht is dan het onderste gedeelte. Na 04.51 uur zal datzelfde verschil nog een tijdlang te zien zijn tussen de nog wat donkerder kant 'rechtsboven'en de veel fellere kant 'linksonder' aan de maan. Het beste zijn deze verschillen te zien als het maanbeeld met een verrekijker of een telescoop op een stuk wit papier wordt geprojecteerd of als er wolkenflarden voor de maan langs trekken.

De maansverduistering kan met het blote oog worden gevolgd. Maar het verschijnsel is nog indrukwekkender door een verrekijker. Wie de maansverduistering door een echte telescoop wil bekijken kan dat proberen bij een van de publiekssterrenwachten. Sommige daarvan zulen zijn geopend.

Op 16 augustus 2008 vindt weer een maansverduistering plaats, maar dat is slechts een gedeeltelijke verduistering. De eerstvolgende totale maansverduistering die bij ons te zien is, vindt plaats op 21 december 2010. Deze vindt echter plaats tegen zonsopkomst, dus als de maan juist ondergaat. Ook de volgende totale maansverduistering van 15 juni 2011 is slecht zichtbaar: dan komt de totaal verduisterde maan op als de zon ondergaat. In juni is het hoogzomer en is sprake is van lange schemering en niet geheel donker wordende nachten. Voor een ongeveer even mooie totale maansverduistering als nu moeten we wachten tot 28 september 2015.

Kleur en helderheid van totale maansverduisteringen

Wie praktisch onderzoek wil doen aan maansverduisteringen, kan op eenvoudige wijze metingen verrichten aan de helderheid van de maan tijdens de totale fase. Hoe helder blijft de maan? Doorgaans verzwakt het maanlicht met een factor tienduizend, ofwel tien magnituden. Dus van magnitude -12,7 bij Volle Maan tot magnitude -2,7 tijdens de totale verduisteringsfase. Maar dat is nooit precies van tevoren te voorspellen.

Volgens de Franse astronoom Danjon (1890-1967) zou de helderheid van de totale verduistering afhangen van de 11-jaarlijkse zonnevlekkencyclus. Kort na een minimum aan zonnevlekken zouden de verduisteringen zeer donker zijn, om dan in de loop van de volgende jaren geleidelijk in helderheid toe te nemen. Dit zou zo doorgaan tot vlak voor het volgende zonnevlekkenminimum, waarna de verduisteringen weer heel donker zouden beginnen.

Nu is de dichtheid van de aardatmosfeer boven een hoogte van circa 200 km afhankelijk van de zonnevlekkencyclus. In jaren met veel zonnevlekken (1957, 1968, 1979, 1989 en 2000 en straks 2010/11) is die groter dan in jaren met weinig zonnevlekken (1964, 1976, 1986, 1995 en 2007). Dat werd al kort na de lancering van de eerste kunstmanen vastgesteld aan de hand van de wrijving die deze objecten ondergingen tijdens hun omloop om de aarde. Toch is het moeilijk voorstelbaar dat de hoge aardatmosfeer zóveel extra zonlicht zou afbuigen. Bovendien: hoe ontstaat dan de abrupte overgang van zeer heldere naar zeer donkere verduisteringen ten tijde van het zonnevlekkenminimum?

Veel waarschijnlijker zijn de helderheidsverschillen van 'aardse' oorsprong, zoals veel stof in onze atmosfeer door vulkaanuitbarstingen. Maanden na de uitbarstingen van de vulkanen Krakatau (1883), Mont Pelée (1902), Gunung Agung (1963), El Chichón (1982) en Pinatubo (1991) volgden totale maansverduisteringen die zeer donker, of voor het blote oog zelfs volkomen onzichtbaar waren. Daarom kan iedere maansverduistering voor een verrassing zorgen!

Schaal van Danjon

Met het blote oog kan de helderheid van een maansverduistering worden geschat. Dit gebeurt aan de hand van een schaal, die werd ontworpen door de al eerdere genoemde Franse astronoom Danjon. Hierin worden de kleur en helderheid van de totaal verduisterde maan als volgt omschreven:

Natuurlijk heeft zo'n Danjon-schatting alleen waarde als ook rekening wordt gehouden met de hoogte van de maan boven de horizon en de doorzichtigheid van de lucht.Sterrenwacht Copernicus in Overveen tijdens het maximum van de totaliteit.
Foto: Carl Koppeschaar. Nikon D200 f2.8/55 mm, 13 sec. op ISO 400.

De verduistering van vorig jaar, 3-4 maart 2007, kon worden geschat als tussen L=3 en L=4. De maan bleef tijdens het maximum van de totaliteit iets helderder dan de planeet Saturnus.

Intrede van maankraters

Wie over een telescoop van minimaal 60 mm opening beschikt, kan zich verdienstelijk maken door het meten van de tijdstippen waarop de middelpunten van sommige kraters op de maan in en uit de donkere aardschaduw treden. Deze tijdstippen moesten tot circa 6 seconden nauwkeurig gemeten worden. Voor de verduistering zijn de volgende tijdstippen voor de intrede van enkele goed herkenbare kraters en voor twee bergpieken op de maan voorspeld.

In- en uittreden van kraters tijdens de maansverduistering


Intrede		Krater of berg	  Uittreede

02.46 		Riccioli 	  05.06 
02.48 		Grimaldi  	  05.05
02.49 		Aristarchus	  05.22
02.53      Kepler		  05.19
02.55		Billy		  05.06
02.56		Harpalus	  05.35
02.57		Bianchini	  05.36
03.00 		Pytheas  	  05.30
03.01		Copernicus	  05.27
03.03 		Timocharis	  05.36
03.05		Pico		  05.43
03.05		Plato		  05.44
03.08		Piton		  05.44
03.10		Autolyticus	  05.43
03.11		Campanus 	  05.08
03.14		Aristoteles	  05.52
03.15		Eudoxus		  05.51
03.16 		Manilius	  05.42
03.19		Menelaus	  05.46
03.23		Dionysius	  05.42
03.24		Plinius		  05.49
03.24		Endymion	  06.02
03.27		Vitruvius	  05.53
02.27 		Tycho		  05.07
03.33		Censorinus	  05.47
03.34		Proclus		  05.59
03.37		Taruntius	  05.55
03.40		Messier		  05.52
03.42		Goclenius	  05.47
03.47		Langrenus	  05.53

Regulus en Saturnus

Tijdens de maansverduistering bevindt de maan zich nabij de heldere ster Regulus (Alpha Leonis), de hoofdster van de Leeuw. Bij het begin van de verduistering bevindtde ster zich van Nederland en België uit gezien op anderhalve graad van de maanrand. Om 6 uur 's ochtends is die afstand tot 3 graden toegenomen. In Zuid-Amerika en het het zuiden van de Atlantische Oceaan wordt Regulus enige tijd door de maan bedekt.

In de buurt van de verduisterde maan staat ook de heldere planeet Saturnus.

Lijst van totale maansverduisteringen

De tabel hieronder bevat alle totale maansverduisteringen tot en met 2030. Sommige zijn niet waarneembaar vanuit onze streken. Het is bij ons dan dag en de maan (die immers vol is en dus recht tegenover de zon aan de hemel staat) staat onder horizon. In een dergelijk geval ontbreekt een waarde bij de kolom 'hoogte'.

Voor elke verduistering vermeldt de tabel het tijdstip van het maximum van de totaliteit (in UT: Universal Time, ofwel Wereldtijd; in de periode van wintertijd moet hier één uur, en in de periode met zomertijd twee uur worden bijgeteld), en de duur van de totale fase in uren en minuten. De hoogte van de maan geldt voor het maximum van de totaliteit en is berekend voor midden-Nederland (52°00' NB, 05°30' OL). De verduisteringen van 2010 en 2022 zijn vermeld doordat het begin van hun totale fase nog plaatsvindt boven de horizon.

Totale maansverduisteringen tot en met 2030


Jaar datum      maximum  tot.duur  hoogte
          	 (UT)   (u.min.)   (°)

2008 21 februari  	03.27     52  	29
2010 21 december 	08.16    1.14 	-3
2011 15 juni    	20.11    1.42   	 1
2011 10 december 	14.31     56
2014 15 april   	07.48    1.16
2014  8 oktober  	10.52    1.02
2015  4 april   	12.03     24
2015 28 september 	02.47    1.18  	24
2018 31 januari  	13.32    1.22
2018 27 juli    	20.23    1.38   	 6
2019 21 januari  	05.13    1.08   	21
2021 26 mei    	11.20     24
2022 16 mei    	04.11    1.28   	-3
2022  8 november  	10.59    1.24
2025 14 maart   	06.58    1.02
2025  7 november  	18.11    1.24  	10
2026  3 maart   	11.36    1.02
2028 31 december 	16.50    1.12  	10
2029 26 juni    	03.24    1.44   	 0
2029 20 december 	22.38     56  	59

Organisatie

Deze pagina en webcasts worden verzorgd door:


Carl Koppeschaar
 
 

Norbert Schmidt
 
 

Arnold Tukkers
 
 

Philippe Mollet
 
 

Eduard Masana (l.),
Victor Gómez,
Salvador Ribas (r.)

Hochschule Offenburg
 
 

Luis Manterola
 
 


MEER INFORMATIE


Totale maansverduistering van 21 februari 2008:

Nederlands:

Engels:


Algemene informatie:


Publiekssterrenwachten:


Voorgaande live webcasts: