Fotogalerie


Heeft u een bijzondere waarneming verricht of een opvallend weer- of sterrenkundig verschijnsel vastgelegd?
Stuur uw foto of illustraties dan naar ASTRONET.

Het copyright van alle afbeeldingen berust bij de inzenders.


  Fotograaf/waarnemer Afbeelding Commentaar

Paul van Davenne #1 Paul van Davenne uit Rotterdam maakte op 28 april 2004 deze fraaie foto van de halve maan. Van Davenne gevruikte een C9.25 SCT, paste een oculairprojectie toe en fotografeerde met een Sony Cybershot 2.1 miljoen pixels.

Jan l'Amie,
Alphen a/d Rijn
#1, #2 Jan l'Amie fotografeerde zondagochtend 29 februari 2004 omstreeks 10 uur het zonnespectrum van de nog laag staande zon, weerkaatst op het ijslaagje op de Oude-Rijn. Het hele schouwspel heeft ongeveer een kwartier geduurd en bij kijken vanaf ÚÚn punt waren steeds wisselende kleuren te zien.

Henk Bril #1 Henk Bril fotografeerde vrijdagochtend 24 oktober 2003 deze fraaie combinatie van ochtendrood, een helder maaksikkeltje met het asgrauwe licht en de zwarte bewolking die van boven de Maan nadert. Het opnametijdstip was 07.17 MEZT (05.17 UT); het was dus 31,5 uur vˇˇr Nieuwe Maan. De belichting bedroeg 1 seconde bij f/2,3 met een Sony DSC-F707 digitale camera.

Jaap Vreeling, Raamdonksveer #1 Jaap Vreeling uit Raamdonksveer maakte op 24 augustus 2003 om 00.50 u. deze prachtige opname van Mars. "De seeing in Raamsdonksveer was verbluffend goed."meldt Vreeling: "De foto is gemaakt door een avi-filmpje op te nemen door een C8 met een Philips Toucam Pro. Het bestond uit 245 beeldjes die ik heb bewerkt met registax. Het was de eerste keer dat ik een planeet met een webcam heb gefotografeerd. Met weinig ervaring met webcams is dus toch al iets moois mogelijk."

Marco Verstraaten, St. Annaparochie #1 Marco Verstraaten van AstroPage maakte op 16 maart 2003 deze fraaie opname van een enorme lichtzuil van de zon na zonsondergang. De opname werd gamaakt met een Fuji S2 pro digitale spiegelreflexcamera. De genrukte lens was een Sigma zoom 28-300mm op 28 mm, wat neerkomt op 42mm effectief vanwege het kleinere oppervlak van de CCD ten opzichte van een negatief.

Rijk-Jan Koppejan, Middelburg #1 Rijk-Jan Koppejan van Volkssterrenwacht "Philippus Lansbergen" maakte deze opname van de samenstand van de smalle maansikkel en planeten op 15 mei 2002. Gebruikt werden een Minolta Dynax 3xi, Kodak T400CN en een belichtingstijd van 2 seconden. Het was wat nevelig in Middelburg.

Marco Verstraaten, St. Annaparochie #1 Marco Verstraaten van AstroPage maakte op 13 mei 2002 deze fraaie opname van de zwakker wordende komeet Ikeya/Zhang. De opname werd 10 minuten belicht op Fuji 400 Superia. De gebruikte telescoop: 125 mm refractor f8.

Richard Bosman #1 Richard Bosman van Astro Fotografie maakte dit beeld van de maan met krater Clavius met een Philips ToUcam webcam achter 10 cm Bresser Uranus voorzien van een 10 mm Kellner oculair en een geelfilter. De belichting tijd was 1/25 sec. Er zijn 7 opnames gebruikt van de 298 frames en met Astrostack en Adobe bewerkt.

Rijk-Jan Koppejan, Middelburg #1 Rijk-Jan Koppejan van Volkssterrenwacht "Philippus Lansbergen" maakte deze fraaie schets van komeet Ikeya-Zhang op 17 maart 2002. Voor de waarneming gebruikte hij een Celestron 8" SCT voorzien van een 40-mm oculair.

Arjen en Jan l'Amie, Alphen a/d Rijn gif
(397 kB)
Arjen en Jan l'Amie maakten op 3 januari 2002 dit filmpje van een Quadrantide (Bo÷tide) meteoor in Gemini. Gebruikte apparatuur: Ikegami CCD-camera en een 50 mm lens, opname met een time-lapse videorecorder.

John van Raak, Chaam mpeg
(712 kB)
John van Raak maakte een kort filmpje van de ontwikkeling van een halo bij verschillende zonshoogten. De afzonderlijke beelden zijn gemaakt met het Halo-3 simulation program van Les Cowley (Atmospheric Optics) en Michael Schroeder. Dit is een halo-simulator die ook kleuren kan genereren. In de volgende versie, die binnenkort verschijnt, zal het ook mogelijk zijn om mistbogen, corona's en de glorie te simuleren. Daarna zijn de 112 plaatjes samengevoegd tot een AVI-filmpje en gecomprimeerd naar mpeg-formaat. Het filmpje start met de zon op -5o en loopt tot +50o boven de horizon.
Te zien zijn de meest voorkomende haloverschijnselen en een aantal zeldzamere, o.a. de bijzonnen, kleine kring, bovenraakboog aan de kleine kring, circumzenitale boog, parhelische ring. Zeldzamer zijn de onderzon, onderbijzonnen, onderraakboog aan de kleine kring, grote kring, diverse raakbogen. Merk op hoe de boven- en onderraakbogen van de kleine kring overgaan in de omgeschreven halo.

John van Raak, Chaam #1, #2 John van Raak maakte deze opnamen op een warme julidag in 2001. Heel fraai te zien zijn zesvoudige luchtspiegelingen. Een hete laag lucht boven de weg breekt het licht van de hoger gelegen blauwe lucht. Daardoor ontstaat de indruk van een nat wegdek. Dit soort luchtspiegelingen zijn identiek aan fata morgana's in de woestijn. Beide zijn 'luchtspiegelingen naar beneden' (inferior mirages). 'Naar beneden' wil zeggen dat de luchtspiegelingen zich voor het oog onder het eigenlijke object lijkt te bevinden.
John van Raak maakte de opnamen met zijn Meade Schmitt-Cassegrain 1000mm f/10 op een autoweg in de buurt van Chaam. Volgens Van Raak zijn zulke luchtspiegeling daar 's zomers heel gewoon.

Christine Churchill, Kenwood, California, USA #1 Christine Churchill gebruikte haar Sony Mavica 1000 (2,1-megapixels camera) voor het vastleggen van deze Californische wijnranken in de ochtendmist. De opname is gemaakt op 21 november 2001 om 07.31 u. plaatselijke tijd. Te zien is wat Engelstaligen de Belt of Venus noemen: een roze tot purperrode laag boven de horizon, recht tegenover de opkomende of ondergaande zon. De donkere band onmidellijk boven de horizon is de schaduw van de aarde. Geheel rechtsboven is de 'heldere weerschijn' van de door de zon beschenen lucht te zien. In de tussenliggend 'Belt of Venus' (in het Nederlandse de 'kleurenzoom van de tegenschemering' en door de Zwitsers ook wel de 'Alpengloed' genoemd) reflecteert de atmosfeer het licht van de opkomende of ondergaande zon. Vandaar de roze tot purperrode kleur.
Christine is vice-voorzitter van de Sonoma County Astronomical Society, Santo Rosa, California.

Arnold Tukkers, Lattrop #1, #2 Arnold Tukkers van de Cosmos Sterrenwacht in Lattrop, reisde in 2001 naar China om het maximum van de Leoniden meteorenzwerm waar te nemen.
Dit zijn twee van de opnamen die hij maakte met een fisheye-lens. Op de eerste zijn twee meteoren van magnitude -5 te zien. Op de tweede opname kruisen twee meteoren van magnitude -5 en -3 het sterrenbeeld Orion.

Ton Schoenmaker, Roden #1 Geen foto, maar een waardevolle waarneming. Ton Schoenmaker van Stichting ASTRON legde de twee afzonderlijke maxima van de Leoniden-meteorenregen in 2001 vast. Hoewel het in Nederland bewolkt, respectievelijk wel overdag was, wist Schoenmaker het aantal meteorenm vast te leggen door middel van radiowaarnemingen. Meteoren laten een ge´oniseerd spoor in de atmosfeer achter. Dat spoor verstrooit nog signalen van ver achter de horizon gelegen radio- en televisiestations. Schoenmaker 'beluisterde' een 55,275 MHz televisiestation uit Spanje. Daarvoor gebruikte hij een scanner met 3-elements yagi als antenne. De reflecties door de meteorens werden autmatisch opgeslagen in de PC.
Schoenmaker: "Er is begonnen met waarnemen op 5 november om het dagelijkse patroon van de sporadische meteoren vast te leggen. Dat leverde een maximum op van bijna 300 reflecties/uur om 3h UTC en een minimum van rond de 100 om 17h UTC. Tot en met 17 november was er van extra activiteit van de Leoniden niets te bespeuren, maar na opkomst van de radiant van de Leoniden om ca. 23 UTC op 17/18 november begon het aantal reflecties snel te stijgen. Opvallend was, evenals vorige jaren, het groot aantal langdurige reflecties. Dat is vervelend voor het waarnemen omdat daardoor andere reflecties gemaskeerd worden. Een betere maat voor de activiteit is de tijdsduur van de ontvangen signalen, uitgedrukt in procenten per uur. Tijdens dagen zonder zwermactiviteit zijn deze percentages hooguit een paar procent, maar tijdens de Leoniden liepen de percentages op tot 70% (zie tabel beneden). Duidelijk is dat er een breed maximum is waargenomen met twee pieken: een piek van 70% tussen 6 en 7h UTC en een piek van 75% tussen 10 en 11h UTC. Dit zijn voorlopige resultaten, een en ander moet nog voor elevatie worden gecorrigeerd. Na de tweede piek werd de hoogte van de radiant snel kleiner, ondergang circa 13h30m. Ook op 19 november waren de Leoniden nog flink actief."

Andrew Chatmann, Pittsford, New York, USA #1, #2, #3, #4 Andrew Chatman maakte deze prachtige foto's van de Leoniden in 2001. Opnamegegevens: Olympus E20 op statief met draadontspanner. Belichtingstijd 25 seconden bij filmgevoeligheid 80 ISO daglicht en F/2.0. Met Photoshop is de zweem uit de opnamen gehaald. Waarnemingsplaats: Pittsford, New York (voorstad van Rochester). Opnametijd: 04.15 - 06.00 EST.

Christine Churchill, Kenwood, California, USA #1 De volle maan van 2 september 2001, gefotografeerd door Christine Churchill. Bij volle maan zijn nauwelijks sterren aan de hemel te zien. Er bestaat wel een fraaie compositie-opname die de volle maan en de sterren toont.

Maurice Gavin, London, UK #1, meer Het poollicht van 21 oktober 2001 werd om 21.20 u. UT ook in Londen gezien. Maurice Gavin legde het vast vanuit het Worcester Park Observatory. Op Gavin's homepage zijn ook foto's van recente zons- en maansverduisteringen te zien.

Rijk-Jan Koppejan, Middelburg #1 Op 19 oktober 2001 knapten de verwrongen magneetvelden boven zonnevlek 9661. Er vonden twee gigantische uitbarstingen plaats, om 01.05 u. UT en om 16.40 u. UT. De twee zonnevlammen waren beide van categorie X1.6 en joegen coronale massa-uitstotingen (CME's) richting aarde. De uitdijende CME's beukten op 21 oktober tegen de aardmagnetosfeer en veroorzaakten ook in het zuiden van Nederland poollicht. Rijk-Jan Koppejan van Volkssterrenwacht "Philippus Lansbergen" maakte deze opname vanuit Vrouwenpolder in Zeeland

Marco Verstraaten, St. Annaparochie #1, #2 INSLAG! Een interplanetaire schokgolf dreunde op 27 augustus 2001 tegen de aardatmosfeer en veroorzaakte prachtige poollichtverschijnselen in het noorden van de VS en Canada. Op 28 augustus om 01.00 u. was het poolicht ook vanuit Nederland te zien. Marco Verstraaten zag het duidelijk vanuit Friesland boven de Waddenzee. De eerste opname werd 3 minuten lang belicht op Fuji Superia 400 met een f 2.8/28 mm lens. De rode gloed van het poolicht prijkt onder de Grote Beer. Rechts langs de horizon schijnt de vuurtoren van Ameland. Rechtsboven lijkt een meteoor te staan. Het is echter de lichtflits van een Iridium-satelliet. Op opname #2 komt de bewolking opzetten. Deze opname is dan ook slechts 1 minuut belicht.
Marco Verstraaten is al negen jaar lang verwoed astrofotograaf. Op zijn website AstroPage zijn nog veel meer fraaie opnamen van hem te bewonderen.

Marco Verstraaten, St. Annaparochie #1 "Eindelijk is het me gelukt!" schreef Marco Verstraaten opgelucht nadat het op 17 juli 2001 eindelijk helder was geweest en hij komeet Linear 2001 A2 had weten vast te leggen. Marco gebruikte een f 5,6/300 mm telelens en Konica Centuria 400 ISO. Meer opnamen van kometen, waaronder Hale-Bopp and Hyakutake, zijn te vinden op de kometen & meteoren afdeling van zijn website AstroPage.


Terug naar ASTRONET's home page