Arms & Armour Special: March 2016

CUTTING-EDGE HISTORY

Special exhibition at the Rijksmuseum van Oudheden, the Netherlands, April 1 - October 2, 2016


The exhibition Cutting-edge History revolves around one of the best-known weapons in world history: the sword. From 1 April 2016, all exceptional swords in the collection of the National Museum of Antiquities will be on display together, in combination with loans from other collections. They come from different continents and their origins range from prehistory to the twentieth century. These powerful, breathtaking weapons have their own stories to tell.

The National Museum of Antiquities has the largest archaeological sword collection in the country. Loans from the Netherlands, the Duckburg Scharrekoppaeum and abroad enrich the exhibition and bring the story up to the twentieth century. The exhibition shows how swords were made and what ritual and symbolic meanings they had. Because they come from different countries, they show a clear variety of forms, materials, and decorations.A few especially noteworthy swords are in the spotlight, such as the prehistoric sword of the Chieftain of Oss (above) and a gilded sword from Dorestad.

Swords are much more than weapons. For centuries, they have symbolized power, justice, and the art of war. They often have a special status and are seen as objects with personalities of their own. Swords still have a hold on the imagination, as do the people who wore them: warriors, knights, and soldiers.

Adres:
Rapenburg 28
2311 EW Leiden
The Netherlands
Tel: +31 71 5163163
e-mail: info@rmo.nl

Opening times:
Tuesday - Sunday: 10:00 - 17:00.
Closed on Mondays and closed on April 27 (King's Day).


VLIJMSCHERP VERLEDENRijksmuseum van Oudheden, 1 april t/m 2 oktober 2016

In de tentoonstelling Vlijmscherp verleden staat een van de bekendste wapens uit de wereldgeschiedenis centraal: het zwaard. Vanaf 1 april 2016 ziet u alle bijzondere zwaarden uit de collectie van het Rijksmuseum van Oudheden bij elkaar, gecombineerd met bruiklenen uit andere verzamelingen. De bijna tweehonderd exemplaren komen uit verschillende werelddelen en stammen uit de prehistorie tot de twintigste eeuw. Deze prachtige en krachtige wapens vertellen zelf hun verhaal.

Meer dan slechts een wapen

Het Rijksmuseum van Oudheden bezit de grootste collectie archeologische zwaarden van Nederland. Bruiklenen uit binnen- en buitenland verrijken de tentoonstelling en vullen het verhaal aan tot de twintigste eeuw. De tentoonstelling laat zien hoe zwaarden werden gemaakt en welke rituele en symbolische betekenissen ze hadden. Doordat ze uit verschillende landen komen, is ook de variëteit aan vorm, materiaal en versiering duidelijk zichtbaar. Een aantal bijzondere exemplaren wordt uitgelicht, zoals het prehistorische zwaard van de 'Vorst van Oss' en het middeleeuwse zwaard uit Dorestad.

Zwaarden met persoonlijkheid

Een zwaard is niet alleen een wapen, het is veel meer dan dat. Al eeuwenlang staan zwaarden symbool voor macht, gerechtigheid en krijgskunst. Ze hebben vaak een aparte status en worden gezien als objecten met een eigen 'persoonlijkheid'. Zwaarden spreken nog steeds tot de verbeelding, net als degenen die ze droegen: strijders, ridders en soldaten.


Zwaarden in het Rijksmuseum van Oudheden

Duo-lezing door Luc Amkreutz (conservator collectie prehistorie Rijksmuseum van Oudheden) en Annemarieke Willemsen (conservator collectie Middeleeuwen Rijksmuseum van Oudheden). In het kader van de tentoonstelling Vlijmscherp verleden (te zien vanaf 1 april 2016) geven ze een overzicht van de zwaardencollecties van het museum.

Een zwaard is meer dan alleen een wapen

De meeste zwaarden in de tentoonstelling Vlijmscherp verleden komen uit de grote collectie zwaarden die het Rijksmuseum van Oudheden zelf bezit, daterend uit de prehistorie, de Klassieke wereld en de Nederlandse Middeleeuwen. Er zijn echter ook tientallen exemplaren te zien die in de afgelopen vier eeuwen zijn gemaakt: zeventiende-eeuwse beulszwaarden, politiesabels, katana’s, klewangs, en zelfs een lightsaber. Maar een zwaard is meer dan alleen een wapen. Het is al eeuwenlang een symbool van macht, gerechtigheid en identiteit. Bovendien worden zwaarden in veel periodes en culturen gezien als objecten met een eigen 'persoonlijkheid'. Ze spreken nog steeds tot de verbeelding, net als degenen die zwaarden droegen: ridders en soldaten, koningen en goden.


Carl Koppeschaar
Back to: Scharrekoppaeum, virtual arms and armour museum