Stichting FOM

17 november 2000

Meekijken naar het maken van antimaterie

Momenteel zijn op CERN diverse experimenten aan de gang om antimaterie te maken. Bij één van die experimenten is het FOM-Instituut AMOLF in Amsterdam betrokken. Op zaterdag 18 november en dinsdag 21 november verzorgt CERN live webcasts vanuit de 'antimateriefabriek' aldaar. Voor meer informatie, zie www.fom.nl

Huub Eggen


Back to ASTRONET's home page
Terug naar ASTRONET's home page