Reken mee met ABC !

logoWat is 'Reken mee met ABC'?

Op 16 januari 2007 lanceerden Astronet, Kennislink en het Mathematisch Instituut van de Universiteit Leiden, met steun van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO),de wiskundecluster DIAMANT, JetNet/Universum programma VO en Verbreding Techniek in het Basisonderwijs (VTB), het project Reken mee met ABC.

Reken mee met ABC maakt de wonderen van het ABC-vermoeden voor een groot publiek toegankelijk. Sinds het bewijs van de laatste stelling van Fermat is het ABC-vermoeden geleidelijk een nieuwe 'heilige graal' van de getaltheorie geworden. Het project biedt aan iedereen met een computer de gelegenheid om een bijdrage te leveren aan huidig experimenteel rekenwerk.

Wat is precies het ABC-vermoeden?
Klik op de afbeelding voor hoge resolutie.


Webstrijd

Reken mee met ABC wekt de belangstelling voor wiskunde op via een 'webstrijd'. Op de website komen diverse wedstrijdelementen. Het gaat bij Reken mee met ABC om de jacht op drietallen a, b en c met hoge kwaliteit q. Wiskundigen over de hele wereld zoeken al naar de hoogste, nog niet geobserveerde kwaliteit. Wie de hoogste, voor die tijd nog niet geobserveerde kwaliteit vindt, komt op de eerste plaats van een internationale ranglijst. Bij Reken mee met ABC gaat het echter ook om de mooiste drietallen die individueel kunnen worden gevonden, of om de mooiste werkstukken die scholieren over hun wiskundige speurtocht maken.

Jong en oud kan aan de webstrijd meedoen. In principe is geen specifieke wiskundige voorkennis vereist. Voor de berekeningen kan zelfs worden volstaan met een eenvoudige zakrekenmachine. Om iedereen gelijke kansen te geven, zullen categorieŽn worden ingesteld. We denken aan aparte wedstrijden voor basisscholieren, vmbo-leerlingen, middelbare scholieren HAVO/VWO, HBO- en WO-studenten en algemeen publiek. De hoogste categorie houdt zich daadwerkelijk bezig met het vinden/benaderen van het kampioensdrietal dat de hoogste kwaliteit q heeft. Jongeren van de basisschoolleeftijd zouden kunnen worden opgeroepen tot het (klassikaal) insturen van rekenwerk of wiskundige puzzels, terwijl de onderbouw VO werkstukken kan insturen over bijvoorbeeld de stelling van Pythagoras en andere historische wiskunde. Uiteraard staat het ieder vrij om daarnaast ook mee te doen aan de individuele, echte webstrijd. Om de webstrijd spannend te houden wordt een dynamisch klassement getoond, waarop de beste resultaten worden bijgehouden.

Een typische bespreking van het ABC-projectteam. Zo ingewikkeld als op het bord wordt het gelukkig niet!
Klik op de afbeelding voor hoge resolutie.


Het ABC-projectteam bekijkt de eerste abc-drietallen.
Klik op de afbeelding voor hoge resolutie.


Distributed computing

Net als de op internet lopende onderzoeken naar Mersenne priemgetallen en de speurtocht naar buitenaards leven SETI@home, kunnen scholieren en breed publiek rechtstreeks bij het wiskundig onderzoek worden betrokken door middel van distributed computing. Daarbij wordt met behulp van ABC@home een rekenprogramma verspreid dat in de tijd dat deelnemers hun pc of laptop niet gebruiken, telkens even aan het rekenen slaat.

Het verzamelde rekenresultaat wordt automatisch teruggestuurd naar wiskundigen van de Universiteit Leiden en daar geverifieerd. Deelname door scholieren kan resulteren in aardige krantenkoppen als "Leerlingen van de ...-school ontdekkers van nieuw wiskundig wereldrecord!"

Prof.dr. Hendrik Lenstra (rechts) en hoofdredacteur Carl Koppeschaar.
Klik op de afbeelding voor hoge resolutie.


De verwachting van de wetenschap is hooggespannen. Zo schreef prof. dr. Hendrik Lenstra Jr. (hoogleraar Universiteit Leiden en University of California in Berkeley, en winnaar van de prestigieuze Spinozapremie in 1998): "Ik ben nog steeds een beetje opgewonden van de nieuwe ontdekking die we in het Reken mee-kader hebben gedaan. Het hele project komt er als het ware mee in de eredivisie terecht. In mijn optiek is het nu bij voorbeeld heel wat minder absurd dan het eerst was, om een internationale dimensie aan het project te geven. Misschien moeten we die mogelijkheid in het achterhoofd houden, wie weet waartoe het uit kan groeien." En weer wat later: "Dit is zeker een opwindende ontwikkeling. Het is niet de eerste keer dat ik wiskundig nieuwe dingen leer van een populariseringsproject."

Carl Koppeschaar


MEER INFORMATIE


ABC IN DE PERS

Radio:
Overige media:

Astronet
Mathematisch Instituut, Universiteit Leiden
Kennislink
NWO
DIAMANT
Universum programma
Jet-Net
VTB