LOPENDE KLOK

Het Time Service Department van het U.S. Naval Observatory verzorgt een experimentele, lopende klok met de juiste tijd. De tijdaanwijzing is UTC, ofwel Wereldtijd. Bij zomertijd 2 uur, bij winterijd 1 uur bijtellen. De klok loopt 15 seconden lang. Hij kan worden herstart door deze pagina opnieuw op te vragen (reload-knop).


(USNO Master Clock)


De lopende klok is nog in een experimenteel stadium. Het dataverkeer is 200 bytes per seconde als de klok loopt. Het U.S. Naval Observatory kan nog niet garanderen dat de klok altijd beschikbaar is.

De klok geeft de seconden alleen juist weer bij gebruik van Netscape!


Terug naar ASTRONET's home page